Tiera

IT-konsultation

En utredning av den nuvarande situationen inom IKT-miljön stöder utvecklingen av verksamheten

Våra experter på IT-administration hjälper till att kartlägga nuläget i IKT-miljön och att genomföra en utvecklingsplan som stöder organisationens verksamhet.

Kommunernas IKT-miljö måste kontinuerligt utvecklas så att den förblir operativ, säker och kostnadseffektiv och stöder organisationens verksamhet på bästa möjliga sätt. Tiera erbjuder sina ägarkunder IT-konsultation, där nuläget för IKT i den kommunala organisationen bedöms i sin helhet tillsammans med kunden och utvecklingsåtgärder planeras.

Tieras IKT-analystjänst ger en översikt över IKT-driftsmiljön, livscykeln för informationssystemen och avtalen. När helhetsbilden av nuläget är kartlagd utarbetas ett förslag till utvecklingsåtgärder och en verksamhetsmodell för riktad styrning av IT-administrationen att utarbetas för kunden.

Exempel på tjänsteinnehåll:

 • Lösningsplanering som syftar till utveckling av verksamheten
 • Uppföljning och utvecklingsplanering av IKT-tjänster
 • Underhåll av övergripande arkitekturbeskrivningar
 • Datasäkerhetstjänster
 • Branschspecifik utvecklingsplanering för IT-administrationen
 • Stöd till och uppföljning av IKT-budgetering
 • Planering av IKT-upphandling
 • Hantering av avtal

Tjänstens viktigaste fördelar:

 • Hantering av IT-administrationens ledning enligt överenskommen förvaltningsmodell
 • Tieras expert som en aktiv arbetspartner i utvecklingen av IT-administrationen
 • Tjänsten stöder planering, genomförande och uppföljning av utvecklingsprojekt
 • Bästa praxis för IT-administration och den nationell utvecklingen kan utnyttjas
 • Kan också utnyttjas i utvecklingen av branschspecifik eller sektorsspecifik IT-administration,
 • hjälper till att säkerställa att informationshanteringen är i linje med myndighetskrav

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster