Tiera

Konsulttjänster för IT-administration

Erfarna konsulter för att stödja IT-administrationens utveckling

Tiera är en pålitlig IKT-partner på det kommunala området och vi erbjuder våra ägare mångsidiga IKT-tjänster för att stödja utvecklingen av verksamheten och tjänsterna. Konsulttjänster för IT-administration hjälper framför allt kommunala IT-organisationer genom att stödja och utveckla IT-ledningen.

Tieras erfarna och mångsidiga konsultteam inom informationshantering hjälper till inom IT-ledning och hantering av helheten samt i olika planerings-, utvecklings- och utredningsprojekt. Vi har ett nära samarbete med IT-administrationens ledning som en del av organisationen eller, vid behov, även som en outsourcad IT-chef, ansvarig för ledningen av enheten. Arbetets omfattning och innehåll avtalas alltid med kunden.

Konsulttjänster för IT-administration hjälper dig med:

  • IT-administrationens ledning
  • Design-, utvecklings- och utredningsprojekt
  • IKT-samarbetsnätverk
  • Övriga expertuppgifter

IKT-utredning till stöd för beslutsfattande

Utöver separat överenskomna uppdrag, projekt och projektenheter har våra konsulter gedigen erfarenhet av att skapa aktuella IKT-statusrapporter för kommunala organisationer. Vi hjälper våra kunder att klargöra organisationens IT-funktion gällande 1) det aktuella tillståndet med tillhörande viktiga utvecklingsbehov och risker, och 2) att beskriva det måltillstånd och den utvecklingsplan som uppfyller kundens behov och planer. Olika produktionsmetoders lämplighet för kunden kan också bedömas i utredningen. Kommunala aktörer får genom utredningen av nuläget ett värdefullt verktyg för att stödja beslutsfattandet och reformen av verksamheten.

Tiera som en drivkraft för samarbete

Som tjänst möjliggör IKT-samarbetsnätverket ett aktivt IT-samarbete mellan lokala aktörer, till exempel på regional basis, samt ett centraliserat genomförande och samordning av olika utvecklingsprojekt. På Tiera är det ledningens expert som ansvarar för att starta samarbetsforumet och samordna samarbetet.

Samarbetsnätverket kan också användas till exempel för gemensam innovation eller för att genomföra olika experiment och pilotprojekt, samt för att ansöka om projektfinansiering. Samarbetsnätverkets effektivitet och ändamålsenlighet kommer att mätas på ett ömsesidigt godtagbart sätt. Tiera har en färdig förvaltningsmodell för hantering och styrning av Samarbetsnätverket, som kommer att specificeras tillsammans med de kunder som är går med i Samarbetsnätverket under tjänstens startfas.

Lyssna på avsnittet i vår podcast, där Kuusamo stad berättar om vårt samarbete och den utveckling som det har möjliggjort.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Juha Kaipainen

Ledande lösningschef