Tiera

MATERIALFÖRVALTNING

Sömlös integration av ekonomistyrning

Välfungerande materialförvaltning möjliggör strategiska och operativa inköp, produktstruktur och en sömlös integration med ekonomistyrningen. På så sätt bearbetas, analyseras och rapporteras den inköps- och materialinformation som ackumuleras i processerna enkelt som en helhet.

Materialförvaltningstjänsten som tillhandahålls av Tiera är en SAP-lösning som kan användas för att hantera avtal, upphandlingsförslag, inköpsorder och mottagande av varor och fakturor. Kostnaderna för inköp kan behändigt spåras i realtid. Tjänsten gör det möjligt att enligt behov upprätthålla bilder, strukturdata och informationsposter för produkterna utöver grundläggande information, och att omvandla dem till en form som är lätt att analysera och rapportera.

Exempel på automatiserade möjligheter i materialförvaltning

 • avtal
 • informationsposter (t.ex. priser, rabatter och tillägg)
 • förteckning över anskaffningskällor
 • godkännandeförfaranden för inköp
 • anskaffningsförslag
 • inköpsorder
 • mottagande av varor
 • mottagande av inköpsfaktura
 • hämtningsplats för artikeldata, varugrupper
 • nedladdningar och godkännanden
 • integration med ekonomistyrning
 • rapportering och utskrifter för inköp och lagerhantering

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster