Tiera on kuntatoimijoiden ICT-kumppani

Valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja asiakkaidemme sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Olemme omistaja-asiakkaidemme luotettu asiantuntija ja kumppani. Kuntakentän asiantuntemuksen lisäksi käytössä ovat valmiiksi kilpailutetut ja yhteentoimivat kuntaratkaisut.

Asiakkaamme

Toimintamme perustuu ylivertaiseen omistaja-asiakkaidemme strategian ja toimintalähtöisten ICT-tarpeiden ymmärtämiseen. Omistaja-asiakkainamme on 240 kuntaa, 55 kuntayhtymää, 45 kuntaomisteista osakeyhtiötä, 3 säätiötä ja Kuntaliitto.

Kunnat ja kaupungit

Valmiiksi tuotteistetut ja kilpailutetut ICT-palvelut sekä digiratkaisut toiminnan tueksi. Tieran asiakkaana kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntaomisteiset organisaatiot hyötyvät kuntaomistajien yhteisestä ostovoimasta sekä kehittämistyöstä.

Sotevalmistelu

Eri puolilla Suomea sote-toimintaa ollaan siirtämässä uusiin hyvinvointikuntayhtymiin. Tiera tukee sekä nykyisiä sairaanhoitopiirejä ja sote-kuntayhtymiä että käynnissä olevaa muutosta asiantuntijuudella sekä useilla valmiiksi kilpailutetuilla palveluillaan.

Palvelukeskukset

Tarjoamme asiakkaillemme konkreettisen etenemismallin kuntien ja kuntayhtymien tukipalveluiden rakentamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmä vastaa uudenlaisen johtamisen vaatimuksiin ja tukee kuntatoimijoiden ydintoimintojen ohjaamista.

Palvelut

Kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointikuntayhtymissä mietitään aktiivisesti toiminnan tehostamista, palveluiden kehittämistä sekä digitalisaation mahdollisuuksia. Omistaja-asiakkaanamme saat käyttöösi valmiiksi kilpailutetut, laadukkaat ja tuotteistetut ICT-palvelut sekä digiratkaisut sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Olemme vaikuttava tekijä

Mahdollistamme kuntatoimijoiden vaikuttavuuden kasvun sekä tuottavuuden nousun, joka näkyy parantuneena palvelun laatuna ja menojen kasvun rajoittumisena. Olemme ylpeästi Yhteiskunnallinen Yritys.<br />

Asiakkaamme kertovat

Olemme tiiviisti mukana asiakkaidemme arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Lue miten kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja palveluitaan Tieran avulla.<br />

Webinaari
2.3.2021

Kuntajohdon TieraCafé webinaari 19.3. klo 13-14: Miten digitalisaatio tukee strategiajohtamista?

Kuntaorganisaatioilla on usein selkeät visiot ja strategiat toiminnan kehittämiseksi, mutta vielä varsin harvoin digitalisaation edistäminen on sidottu vahvasti strategian toteuttamiseen….

Asiakkaamme kertovat
Vantaan kaupungista Tieran omistaja

TAHE-palvelukeskus tukee maakunnan johtamista Päijät-Hämeessä

Maakuntien tukipalveluja koskeva keskustelu käy julkisuudessa vilkkaana. Päijät-Hämeessä muutos sen sijaan on jo hyvässä vauhdissa.
Tiedote
23.2.2021

Vantaan kaupungista Tieran omistaja

Vantaan kaupunki on merkinnyt Kuntien Tiera Oy:n osakkeita ja siitä tuli samalla Tieran 340. kuntaomistaja. Vantaan liityttyä Tieran omistajaksi Suomen…

Asiakkaamme kertovat
Tieran tuotteistettu toimintamalli tukee siirtyviä työntekijöitä muutoksessa

Ulkoistetut infrapalvelut auttavat Turkua keskittymään toimialojen kehittämiseen

Tiedote
23.2.2021

Tieran tuotteistettu toimintamalli tukee siirtyviä työntekijöitä muutoksessa

Kuntien Tiera Oy on kasvanut viime vuosina vauhdilla ja suuri osa yrityksen kasvusta on tullut eriasteisten ulkoistushankkeiden kautta – esimerkiksi…

Tiedote
19.2.2021

TieraCafé webinaari 25.3. klo 8:30-9:30: Prosessien tehokas digitalisointi

Tervetuloa kattavaan TieraCafé webinaariin  torstaina 25.3. klo 8:30-9:30 kuulemaan, miten digitalisoidaan prosesseja! Ilmoittaudu mukaan >> Vuosi 2021 on Tieralla merkittävä…

Asiakkaamme kertovat
TieraCafé webinaari 18.3. klo 9-10: Digitalisoi palveluita Tieran Integraatiopalvelun avulla

Essote loi yhtenäisen kotihoidon toimintamallin Mobiili kotihoidolla

Essote yhdisti Etelä-Savon kotihoitojärjestelmät ja otti käyttöön yhteisen toimintamallin.
Webinaari
19.2.2021

TieraCafé webinaari 18.3. klo 9-10: Digitalisoi palveluita Tieran Integraatiopalvelun avulla

Tervetuloa TieraCafé webinaariin torstaina 18.3. kuulemaan integraatiopalvelusta ja siitä, kuinka digitalisoit palveluita tukien nopeaa ja toistettavaa integraatiota! Ilmoittaudu mukaan >>…

Blogi
18.2.2021

Laajentuva oppivelvollisuus

Vuodenvaihteessa eduskunta hyväksyi lakiesityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle eli nykyisestä 16 ikävuodesta 18 ikävuoteen. Laki astuu voimaan 1.8.2021 alkaen vaiheittain tänä…

Tilaa uutiskirje