Tiera

Expert- och konsulttjänster

Vi stöder kommunernas utveckling

Genom Tieras expert- och konsulttjänster får du hjälp av yrkespersoner inom IT-administration och förändringsledning som stöder din organisations verksamhet och utveckling.

Det är förnuftigt och ofta också mest kostnadseffektivt att skaffa expertis som kräver specialistkunskaper från en partner som känner den offentliga sektorn väl och respekterar dess värderingar. Tieras expert- och konsulttjänster kan köpas som en kontinuerlig tjänst eller i form av projekt.

Tiera är aktivt involverad i att hjälpa och stöda kommunala aktörer i utvecklingen av effektiva tjänster. Utvecklingen av snabb verksamhet på kommunområdet möjliggörs genom färdigt konkurrensutsatta tjänster för våra ägarkunder och Tieras egen nätverksstödda kompetens.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster

Läs mer om tjänsterna

Stöd för organisations- och förändringsledningen ikoni

Stöd för organisations- och förändringsledningen

Förändrings- och projektledningsspecialister för att hjälpa till med genomförandet av både stora och små förändringar

IT-administrationens ledningstjänst ikoni

IT-administrationens ledningstjänst

Professionell ledning av IT-administrationen är en grundläggande förutsättning för att IKT-tjänster ska kunna göra verksamheten enklare och effektivare

IT-konsultation ikoni

IT-konsultation

Våra experter hjälper till att kartlägga nuläget i IKT-miljön och att genomföra en utvecklingsplan som stödjer organisationens verksamhet.

Utveckling av informationssäkerhet och dataskydd ikoni

Utveckling av informationssäkerhet och dataskydd

Våra experter hjälper till med datasäkerhet och dataskyddsfrågor

Tiera Expert- och konsultnätverk ikoni

Tiera Expert- och konsultnätverk

Ett omfattande kompetensnätverk för utveckling av digitaliseringsfrämjande verksamheter och åtgärder

Tiera Informationstjänst ikoni

Tiera Informationstjänst

Tiera Informationstjänst hjälper kommunala beslutsfattare att förutse framtida förändringar i demografi och servicebehov.

Tiera digital färdplan ikoni

Tiera digital färdplan

En gemensam resa mot digitalisering av kommunal verksamhet