Tiera

Enhetstjänster

Säkerställ en problemfri och bekväm arbetsmiljö

Funktionell och tillförlitlig utrustning blir allt viktigare eftersom kommunala organisationer i allt högre grad förlitar sig på informationsteknik och arbetssätten blir mer flexibla.  

Tieras  Enhetstjänster hjälper till att säkerställa att kommunen har verktyg till sitt förfogande som tillgodoser behoven och stöder verksamheten på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 

Tiera  Enhetstjänster tillhandahåller alla nödvändiga tjänster relaterade till inköp, hantering och livscykel för arbetsstationer och utrustning i kommunala organisationer. Allt har gjorts så enkelt som möjligt för kunderna: arbetsstationer och utrustning fås färdigt installerade och Tiera erbjuder också fullständigt underhåll. 

Varför Tiera Enhetshanteringstjänster?

  • Tillgång till aktuell modern utrustning som möter den kommunala organisationens behov
  • Effektivt och aktuellt underhåll ger kostnadsfördelar
  • Väl fungerande verktyg är en förutsättning för framgångsrika organisationer och verksamheter
  • Korrekta och fungerande verktyg förbättrar medarbetarnas nöjdhet och effektivitet
  • En tjänstehelhet som tillhandahåller alla nödvändiga tjänster relaterade till inköp, hantering och livscykel för arbetsstationer och utrustning i kommunala organisationer.

Enhetshantering och livscykeltjänst

Tiera Enhetshanteringstjänst omfattar underhålls- och uppdateringsåtgärder samt felsökning för arbetsstationer eller mobila enheter som omfattas av tjänsten. Serviceförfrågningar eller eventuella incidenter löses på distans med systemhanteringsverktygen. Tjänsten möjliggör centraliserad hantering av arbetsstationsmiljö och applikationsmiljö, programmens applikationspaket och distributioner samt hantering av informationssäkerhet och nätverksskrivare.

Tiera Livscykeltjänst möjliggör centraliserade utrustningsköp och beställningar från Tiera Verkkokauppa. Tjänsten omfattar utrustningsleveranser, garantiservice och möjliggör god insyn i beställningar och leveranser. Den övergripande lösningen tillhandahåller också till exempel förinstallation och installation på plats, korrekt borttagning och bortskaffande av utrustning, med beaktande av till exempel kraven inom social- och hälsovårdssektorn, samt livscykelersättningsplanering. Med hjälp av livscykeltjänsten skapas centraliserade enhetshanteringsdata för de kommunala aktörerna.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jyri Lehtonen

Affärsdirektör, IKT-utläggningstjänster

Dra nytta av ett kostnadsfritt lösningsförslag

Om du funderar på hur IKT borde organiseras i din organisation så att ni kan fokusera bättre på verksamhetsutveckling och resultatarbete, dra nytta av våra ägarkunders kostnadsfria lösningsförslag. Polku Tieraan är ett konkret koncept baserat på interaktion med våra kunder för att bygga ett lösningsförslag. Du får giltig information till stöd för beslut om organisation av IKT och partnerskap med Tiera.