Tiera

Lösningar för organisation och ledning

Tiera ERP-System

Tiera ERP är en affärssystem utvecklad för de krävande och mångsidiga behoven hos kommuner, städer, välfärdsområden och sjukvårdsdistrikt. Affärssystemet är ett viktigt verktyg för organisation och ledning av de kommunala organisationernas tjänster.

Rätt system stödjer det dagliga beslutsfattandet i organisationen, förbättrar informationsflödet mellan interna och externa aktörer och är enkelt att använda. Ett system som är skräddarsytt för kunden kan förbättra servicekvaliteten, kostnadseffektiviteten och användas för att harmonisera verksamhetsmodeller.

Tiera EPR är också tillgänglig som en molntjänst som gör det möjligt för dig att använda artificiell intelligens för att förnya och stödja affärsprocesser. Systemet gör det möjligt för dig att automatisera processer och fatta snabbare och bättre beslut genom integrerade analyser.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster

Läs mer om tjänsterna

Affärssystem Tiera ERP ikoni

Affärssystem Tiera ERP

Tiera ERP är ett omfattande ledningsverktyg som förenklar och påskyndar verksamhets- och ekonomiprocesserna samt styrningen av dem

Personalförvaltning ikoni

Personalförvaltning

Tiera ERP HR integrerar de olika processerna för personalförvaltning och möjliggör deras centraliserade hantering, från skapandet av ett anställningsförhållande till analys och rapportering av HR-data

Materialförvaltning ikoni

Materialförvaltning

Välfungerande materialförvaltning möjliggör strategiska och operativa inköp, produktstruktur och en sömlös integration med ekonomistyrningen

Ekonomistyrning ikoni

Ekonomistyrning

Automatisering av ekonomistyrningen ger aktuell information som stöd för beslutsfattandet, förbättrar effektiviteten i utförandet av ekonomistyrningens lagstadgade uppgifter och sparar resurser

Ekonomiplanering ikoni

Ekonomiplanering

Effektiv och ändamålsenlig ekonomiplanering kräver en analys av det förflutna och nutid samt en prognos för framtiden. Detta möjliggörs av Tieras BPC-ekonomiplaneringslösning.

Våra kunders berättelser

Åbo tog första steget i sin mobila molnstrategi

Utvecklingssamtalen i Åbo stad lagras i fortsättningen i ett nytt resursplaneringssystem som fungerar som molntjänst….

Åbo förnyar ERP i skuggan av coronaviruset

Åbo förnyar ERP i skuggan av coronaviruset. Start i god tid hjälper en att komma fram och standarderna är effektivare än skräddarsydda lösningar.

Bra IT är inte en självklarhet – Undersökningen hjälpte Servica att utveckla sin verksamhet

Servica beställde utredningen av sin IKT-verksamhet som en experttjänst från Tiera. Företaget ville ta reda på om de nuvarande IKT-tjänsteproducenterna tillhandahåller service som uppfyller behoven i förhållande till förväntningarna.