Den nyckellösa dörröppningstjänsten

Hantering av tillträdesrättigheter i realtid

Tiera Seesam är ett låssystem som är skräddarsytt för kommuner och städer och som enkelt kan integreras i resursplaneringstjänsten Tiera Mobil Hemtjänst eller förvärvas som en separat tjänst. 

Med hjälp av Tiera Seesam kan den tiden för nyckelhantering minskas avsevärt. Att hämta och överlämna nycklarna till nästa person som behöver dem tar ungefär sex procent av hemtjänstpersonalens arbetstid. Särskilt i stora geografiska områden kan hanteringen av nycklar ta upp till 15 procent av arbetstiden, vilket är mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare per dag. Med hjälp av den nyckelfria hemtjänsten kan tiden för nyckelhantering minskas avsevärt vilket ger mer tid för klientarbete. Lösningen ger smidighet i vardagen för hemtjänsten.

Säkerhet, användarvänlighet och kostnadsfördelar

Den nyckellösa dörröppningstjänsten möjliggör aktuell hantering av åtkomsträttigheter och ökar säkerheten. Mobil upplåsning förebygger förlust, stöld och obehörig kopiering av nycklar. Alla upplåsningar görs med den dedikerade mobilappen. Mobiltelefonen ansluter till låsmodulen via Bluetooth och därför behövs ingen separat PIN-kod för låset. Nyckelsäkerheten ökar och man slipper kostnaden för omprogrammering av borttappade nycklar. 

  • Minskar avsevärt tiden för nyckelhantering
  • Webbläsarbaserat backendsystem
  • Möjligt att integrera med tjänsten Tiera Mobil Hemtjänst
  • Mer exakt rapportering och högklassig datainsamling möjliggör ledning genom information

Så här fungerar tjänsten 

Tiera Seesam är lösningen på tidskrävande nyckelhantering i hemtjänsten. Tjänsten gör det möjligt för hemtjänstpersonal att använda mobilapplikationens digitala nycklar istället för de traditionella nycklarna för kundbesök. Lösningen består av en mobiltelefonapp och ett backendsystem samt en fysisk Carelock -låsmodul som låser upp låset.  

I den lättanvända appen väljs knappen ”öppna”, varvid systemet kontrollerar användarens behörigheter i bakgrunden och öppnar kundens låsmodul. Tjänstens backendsystem levereras helt webbläsarbaserat, vilket inte kräver separata investeringar i utrustning.

Alla besök registreras i låsmodulernas backendsystem per användare och låsmodul. I backendsystemet kan man kontrollera vilka kunder som  besökts, av vem  och när , och hur lång tid besöket tog. På så sätt specificeras rapporteringen av hemtjänstens arbetstid och högklassig datainsamling och ledning genom information möjliggörs. Dessutom är loggdata från besöken en stor säkerhetsfaktor, även för hemtjänstklienten.   

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster

Säkra tjänsters kontinuitet

Vi stöder redan 16 välfärdsområden runt om i Finland. Ladda ner brochyren för färdigt konkurrensutsatta IKT- och digital lösningar för välfärdsområderna. (pdf på finska)