Tiera

Stödtjänster

Snabb och enkel tillgång till de IKT-stödtjänster som användarna behöver

Arbetsmiljöer och tjänster digitaliseras snabbt i kommunala organisationer. Samtidigt blir platsoberoende arbete allt vanligare och arbete utförs med digital utrustning. Behovet av IKT-stödtjänster ökar eftersom arbetstagarna behöver kunna utnyttja verktygen på bästa sätt. Om ett problem uppstår bör det lösas så snabbt och effektivt som möjligt.

Tillsammans med ägarkunderna har Tieras Stödtjänster utvecklats för att säkerställa effektiva och tillförlitliga arbetsmiljöer. Kommunala organisationer har tillgång till Tieras färdigt konkurrensutsatta tjänst, där kunderna erbjuds nödvändigt stöd för användning av IKT-utrustning, programvara och tjänster.

Användarstödet fungerar i flera olika kanaler

Tieras Stödtjänster fungerar som närstöd, telefonstöd och onlinetjänst enligt kundens behov.

Onlinetjänsten hjälper användare varje dag, dygnet runt. Via självbetjäningsportalen är det möjligt att till exempel rapportera alla IKT-avbrott och att göra beställningar och förfrågningar om åtkomsträttigheter. Kanalen ger också användarna aktuell information om till exempel incidenter eller eliminering av säkerhetsrisker.

Via telefon betjänar stödet vardagar från 8 till 16. Enligt avtal kan servicetiden förlängas efter kundens behov. Serviceförfrågningar där experthjälp behövs på plats kommer att hanteras med hjälp av Tieras lokalstöd.

Tieras stödtjänster tillhandahålls av vårt omfattande nätverk av nationella experter. Vi arbetar nära våra kunder på flera orter runt om i Finland. Kommunala organisationer får alltid det stöd de behöver snabbt direkt till ort och ställe, och vi hjälper till att säkerställa både medarbetarnas nöjdhet och en pålitlig arbetsmiljö.

Varför Tieras Stödtjänster?

  • Enligt undersökningar de mest nöjda slutanvändarna inom kommunsektorn (9,5/10 år 2020).
  • Flera kanaler – IKT-stöd enkelt och snabbt tillgängligt i olika kanaler
  • Lösningsinriktade – den största delen av kundernas behov kan lösas redan på den första stödnivån
  • Verksamhetsmodell som utvecklats för kommunala aktörer
  • Frigör resurser för organisationens kärnfunktioner
  • Vi känner till de kommunala organisationernas verksamhetsmiljö
  • Nationellt expertnätverk nära kunderna
  • Kontinuerlig utveckling och nya tjänster relaterade till produktion av IT-tjänster

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jyri Lehtonen

Affärsdirektör, IKT-utläggningstjänster

Dra nytta av ett kostnadsfritt lösningsförslag

Om du funderar på hur IKT borde organiseras i din organisation så att ni kan fokusera bättre på verksamhetsutveckling och resultatarbete, dra nytta av våra ägarkunders kostnadsfria lösningsförslag. Polku Tieraan är ett konkret koncept baserat på interaktion med våra kunder för att bygga ett lösningsförslag. Du får giltig information till stöd för beslut om organisation av IKT och partnerskap med Tiera.