Tiera

Ekonomistyrning

Automatisera och spara resurser

Automatisering av ekonomistyrningen ger aktuell information som stöd för beslutsfattandet, förbättrar effektiviteten i utförandet av ekonomistyrningens lagstadgade uppgifter och sparar resurser. Ekonomistyrning är en viktig del av de kommunala organisationernas verksamhet. Den förvaltar inte bara ekonomiska resurser och bidrar till att uppfylla lagstadgade skyldigheter, utan tillhandahåller också finansiell information till stöd för beslutsfattandet.

Tieras tjänst Ekonomistyrning är en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för att implementera ekonomistyrningsprocesser som ett färdigt konkurrensutsatt system.

Ekonomistyrningen kan delas in i extern och intern ekonomistyrning. Tiera Ekonomistyrning kan användas för att producera den externa ekonomistyrningens inköps- och försäljningsreskontra samt tillhörande fakturering. Systemet möjliggör automatisk avstämning av inköpsfakturor och stöder återvinning av inköpsfakturor och godkännandeprocesser. På försäljningssidan är det möjligt att skicka fakturor och emotta transaktioner med eller utan referens. Skatterapportering och annan rapportering kan också göras enligt kundspecifik praxis.

Tjänstens interna ekonomistyrningsavsnitt omfattar olika redovisningskrav: redovisning enligt kostnadsställe, kostnadsslag och resultatenhet. Tieras lösning uppfyller alla dessa krav och stödjer även uppföljning av projektkostnader och andra rapporter som kommunerna behöver.

Exempel på automatiserade möjligheter i ekonomistyrning:

 • leverantörsuppgifter
 • återvinning av inköpsfakturor
 • faktagranskning och godkännande
 • betalning
 • prissättning och skatter
 • återkommande verifikat
 • betalningar med och utan referens
 • arv
 • klasser av anläggningstillgångar
 • positionsberäkning
 • uppskrivning och nedskrivning
 • investeringsreserv
 • kontoplan
 • inlägg och avstämningar
 • huvudboksrapportering
 • kostnadsslagskalkyl
 • fördelningar
 • rapportering

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster