20.1.2023

Tiera Turva kommer att svara ännu bättre på kommunernas och välfärdsområdenas behov i framtiden

Tiera Turva är ett tjänstepaket för säker kommunikation, som vi nu har förnyat för att bättre tillgodose våra kunders behov:

Tiera Suite 

Tiera Suite sammanför säker kommunikation till en enda, kompatibel helhet. Den innehåller verktyg för säker kommunikation, fillagring och delning och för att tillhandahålla webbtjänster till kommunala anställda och kommuninvånare.

Förutom Säkerhetspost och elektronisk signatur är det också möjligt att ta i bruk Krypterat formulär och Krypterat arbetsutrymme med samma licens.

Tjänsten Krypterat formulär gör att du kan hantera, dela och använda formulär direkt i webbläsaren på ett säkert sätt. Formulär kan tilldelas en korrekt adress, så de är lätta att dela och deras data kan överföras direkt till bakgrundssystemen genom integration, vilket avsevärt minskar manuellt arbete och sparar tid. 

Krypterat arbetsutrymme kombinerar säker fildelning och kommunikation till en enda helhet där konfidentiell information enkelt och säkert kan delas mellan externa och interna intressentgrupper.

Om Tiera Suite är en alltför robust lösning för dina nuvarande behov, kan Säkerhetspost och/eller Elektronisk signatur också implementeras som separata lösningar.

Driftsättningen av Tiera Turva-komponenterna har omvandlats till ett färdigt paket som inkluderar arbetstider och kostnadsberäkningar, vilket underlättar införandet.

Alla Tieras ägarkunder kan få tillgång till Tiera Turvas tjänstepaket med ett Tiera Turva-avtal – om ni är intresserade berättar vi gärna mer!

Kom och hör mer om Tiera Suite på webbinariet den 10 februari!