13.11.2023

Ingå kommun stärker sitt IKT-samarbete med Tiera

Ingå och Tiera uppdaterade avtalet från 2017 om leverans av kommunens bastjänster inom IKT. En möjlighet att utvidga utbudet av tjänster till kommunen inkluderas i avtalet.

”Tiera har för Ingå kommun varit en pålitlig partner, som framför allt ser långt framåt i tiden. Tillsammans har vi utvecklat både servicen och infrastrukturen för IKT för att motsvara dagens behov, som är i ständig förändring. Speciellt för en liten kommun, som Ingå, har Tiera som samarbetspartner kunnat erbjuda bredare ”axlar”, som går att lita på i de mest varierande situationer”, kommenterar Ingås förvaltningschef Eija Taskinen.

Det var naturligt för Ingå att fortsätta avtalet, då kommunen upplevt att Tiera är en pålitlig partner, vars tjänster har fungerat bra och med vilken samarbetet varit smidigt. Ingås erfarenhet är att Tiera varit en flexibel och engagerad partner i situationer av förändring och vid utvecklingen av tjänsterna. Tiera kan producera tjänster för slutanvändare både på finska och svenska, vilket är ett viktigt kriterium för den tvåspråkiga kommunen.

”Vi är nöjda över att vi kan fortsätta det smidiga samarbetet med Ingå kommun. Jag bekantade mig med Ingås behov av tjänster på plats, genom att besöka olika enheter. Besöksrundan konkretiserade de utmaningar som kunden har och på dessa grunder kunde vi hitta lösningar utgående från kundens behov. Vi vill även i fortsättningen försäkra oss om en bra kundupplevelse genom att satsa på smidigt samarbete”, berättar Teemu Kolkka, Tieras servicechef för utläggningstjänster.

I nuläget producerar Tiera användartjänster, tjänster för cybersäkerhet, tjänster för hybrid-infra och experttjänster för IT-administration, så som tjänsteadministration och utveckling, i stor utsträckning åt Ingå kommun. Det nya avtalet inkluderar även möjlighet att utvidga samarbetet med grundläggande AV-stödtjänster, mobilenhetshantering och ledning av IT-administrationen som experttjänst.

”Vi har under en längre tid samarbetat med Ingå kommun. Vi har producerat och utvecklat kommunens IKT-tjänster, samt tillsammans upplevt och förverkligat de förändringar som reformen av välfärdsområdena fört med sig ur kommunens synvinkel. Ingå har i utgångsläget sökt ett IKT-samarbete för att lösa olika situationer i vardagen, samt en IKT-partner för en gemensam resa mot att möta de IKT-behov som framtiden för med sig. Vi är glada över att de här sakerna når Ingå i vår IKT-vardag och vi kommer även framöver fortsätta det täta samarbetet med kommunen”, säger Tieras affärsdirektör Jyri Lehtonen.