16.5.2022

Utnyttja flexibla och redan konkurrensutsatta teleoperatörstjänster

Är anbudsförfarandet för teleoperatörstjänster aktuellt igen?

Eller känner du att ni har tillgång till tjänster som uppfyller era behov?

Kanske är du med och bygger ett nytt välfärdsområde och ni behöver mångsidiga operatörstjänster för den nya organisationen?

Tiera puhe+data ger omfattande och flexibla teleoperatörstjänster till användning av kommunala organisationer och välfärdsområden genom redan konkurrensutsatta anbudsförfaranden.

Genom det dynamiska upphandlingssystemet (DPS) kan kommunala aktörer och välfärdsområden dra nytta av mobiltelefonnätets abonnemangs-, trafik- och mobildatatjänster samt andra teleoperatörtjänster som kompletterar deras användning.

Det dynamiska upphandlingssystemet är ett mer flexibelt avtal än ett ramavtal, vilket bland annat möjliggör bättre kundspecifika anpassningar. På så sätt kan exempelvis regionala skillnader i täckning beaktas och kunderna kan betjänas bättre.

Vi genomför kostnadsfria minikonkurrensutsättningar för er räkning

I praktiken innebär ett dynamiskt upphandlingssystem att Tiera genomför minikonkurrensutsättningar för sina kunders räkning utan kostnad och att kunderna kan ansluta sig till ett giltigt avtal när som helst.

Ett dynamiskt upphandlingssystem gör det möjligt för kunderna att delta på ett flexibelt sätt, och de kan också smidigare utnyttja avtalet, som är giltigt i fem år. Alla större teleoperatörer omfattas av upphandlingssystemet.

Läs mer om vår tjänst och kontakta oss, så bokar vi en kompakt genomgång och säkerställer att ni har tillgång till de teleoperatörstjänster ni behöver!