PSOP gör det möjligt att implementera valfrihet i Päijänne-Tavastland

Parasta palvelua-verksamhetsmodellen och systemet för servicesedel och köpt service som den stöder stöder PHHYKY:s strategi för att implementera valfrihet för kunderna. Implementeringsprojektet inleddes i november 2017, vilket gav den samkommunen ett enhetligt system för organisation av tjänster.

Samkommunen för välbefinnande i Päijänne-Tavastland (PHHYKY) grundades i början av 2017. PHHYKY tillhandahåller tjänster för social- och hälsovård samt miljömässig hälsa i Päijänne-Tavastland, som har mer än 212 000 invånare. Samkommunen är landskapets största aktör och arbetsgivare i branschen och sysselsätter cirka 7000 experter.

– Vår nya organisations strategi omfattar i huvudsak kundens valfrihet och PSOP gör det möjligt att implementera den genom ett enda system. I framtiden kommer vi att kunna hantera alla processer som rör servicesedlar och inköp av tjänster med det, säger Tarja Rautsiala projektledare på PHHYKY.

I den första fasen introducerades PSOP i öppenvårdsrehabiliterings- och veteranrehabiliteringstjänsterna, där servicesedlar redan har använts, samt i de köpta tjänsterna för serviceboende med heldygnsomsorg.

– PSOP ger oss ett verktyg som har saknats tidigare.  PSOP harmoniserar också de olika metoderna och sätten att organisera tjänster som vi har använt, tillägger Tiina Peltonen, IKT-partner.

PSOP böjer sig efter framtidens behov

Samkommunen för välbefinnande i Päijänne-Tavastland har som ny organisation också många andra utvecklingsprojekt på gång. När det gäller införandet av PSOP väntade man först att social- och hälsovårdsreformens lagstiftning skulle gå framåt, men efter uppskjutandet ville man inte vänta längre.

– Kundens valfrihet och kundorientering av tjänster är de viktigaste faktorerna för oss, trots framstegen inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Med hjälp av PSOP kan vi främja dessa saker. Dessutom sparade vi tid i upphandlingen av systemet när det redan hade konkurrensutsatts, säger Rautsiala.

– Det är uppenbart att ett system som PSOP behövs för att stödja organisationen av tjänster och det är ingen idé att vänta på reformen. PSOP är väl lämpat för framtidens behov för social- och hälsovård och landskap eller kan åtminstone modifieras, tillägger Peltonen.

Den nya verksamhetsmodellen medför fördelar för kunder, tjänstearrangörer och tjänsteleverantörer

Även om implementeringsprojektet fortfarande pågår har fördelarna med den nya verksamhetsmodellen ännu inte förverkligats, men de är tydligt identifierade i PHHYKY.

– Ur kundens synvinkel ser jag de viktigaste fördelarna som den ökade valfriheten och de ökade rättigheterna samt en enklare användning av tjänsterna. Kunden kan se sina uppgifter och välja tjänsteleverantörer efter eget tycke, säger Rautsiala.

För PHHYKY, det vill säga tjänstearrangören, möjliggör den nya verksamhetsmodellen effektivare processer och exempelvis automatisk redovisning. PSOP kommer också att medföra resursbesparingar när arbetstid frigörs från manuellt arbete till kundarbete. Dessutom är den ekonomiska aspekten viktig. Samkommunen binder i förväg pengar till de tjänstekuponger som ska utfärdas och då är det särskilt viktigt att noggranna rapporter om deras användning och verksamhet också inkommer.

– Den tredje tydliga fördelen är att PSOP erbjuder våra privata tjänsteleverantörer en elektronisk kommunikationskanal och ansökningsprocess, fortsätter Rautsiala.

Behov motiverar

Både Rautsiala och Peltonen är överens om att det är bra att avsätta tillräckliga resurser för att genomföra förändringen vid implementeringen av systemet. Samtidigt med den stora organisatoriska förändringen och andra utvecklingsprojekt har ekvationen varit utmanande, men Tieras erfarna projektledare har hjälpt, vars stöd har setts som betydande.

– Implementeringen har fortskridit snabbt och allt har gått bra när man tar i beaktande hur mycket annat som händer. Behovet motiverar oss och vårt mål är att få alla tjänster för servicesedlar och inköpt service i ett system. Utvidgningen av användningen planeras på grundval av att tjänster som representerar stora volymer i euro kommer att överföras till PSOP-systemet så snart som möjligt, vilket kommer att ge dem bättre synlighet, säger Peltonen och Rautsiala.