Integrationen av Leppävirtas ekonomistyrning sköttes smidigt med hjälp av Tiera Digius integrationsplattform

Med hjälp av Tieras integrationsplattform skapades ett sömlöst gränssnitt mellan de olika verksamheternas system och ekonomistyrningssystemet för Leppävirta kommun. Samtidigt blev uppföljningen av verksamheten och datasäkerheten effektivare.

Leppävirta är en liten, livskraftig och framåtblickande kommun med cirka 9 400 invånare. Kommunen vill organisera sina tjänster på ett kundorienterat sätt och utveckla dem på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Resurserna har fokuserats på utveckling genom att utkontraktera kärnfunktioner och införa moderna, molnbaserade lösningar för att rationalisera funktionerna.

När Leppävirta bestämde sig för att lägga ut IKT och ekonomistyrningen erbjöd Tieras tjänster inte bara en tillförlitlig och snabb lösning för ägarkunden, utan också en förändring mot ett modernare arbetssätt och tjänsteutveckling. I samband med utkontrakteringen av ekonomistyrningen blev Tiera Digius integrationsplattform tillgänglig och Leppävirta var bland de första att testa den.

– Vi har mer än tio olika källsystemleverantörer som har haft sin egen integration i ekonomistyrningen. När dessa gränssnitt skulle uppdateras för att vara kompatibla med Sarastia365, lyckades detta centraliserat med Digius integrationsplattform, oavsett system, säger Sirpa Voutilainen, ekonomidirektör i Leppävirta kommun.

Sirpa Voutilainen, ekonomidirektör, Leppävirta kommun

Integrationsplattformen förbättrar datasäkerheten och underlättar övervakningen

– Med integrationsplattformen fungerar alla system på samma plattform, uppgifterna överförs bättre och systemen samverkar smidigt. Dessutom är cybersäkerhet ett av de viktigaste områdena i Tiera Digius plattformslösning, säger integrationsarkitekt Maija Koski från Tiera.

Sirpa Voutilainen uppskattar central övervakning. Om varje system var individuellt integrerat, skulle fel i flera olika system snabbt resultera i en resurs- och tidskrävande rumba av samtal, meddelanden och ärendenummer.

Integrationsprojektet för ekonomistyrningen genomfördes smidigt och enligt tidsschemat

Leppävirtas projekt för integrering av ekonomistyrningen inleddes i april och redan i maj användes de första implementeringarna.

Det rådde en god och entusiastisk stämning mellan utvecklingsteamet, kunden och intressenterna. Smidig projektledning och okomplicerad kommunikation är de grundläggande utgångspunkterna för medlemmarna i Digius utvecklingsteam. Maija Koski tackar Sirpa Voutilainen och andra experter i Leppävirta som framgångsrikt definierat de viktigaste funktionerna som utförs och deras prioritetsordning. Den tekniska specifikationen gick också smidigt med de olika intressenterna.

– Vi kunde slutföra alla integrationer av de 12 systemen i ekonomistyrningen på mycket kort tid. Kritiska funktioner hanterades först och kunde omedelbart tas i bruk, säger Koski.

– Det är fantastiskt hur engagerade alla var i projektet. Informationsflödet var sömlöst och man kunde fråga om vad som helst utan att känna sig dum. Tiera såg hela tiden till att alla var uppdaterade och att saker och ting gick framåt. Problemen kommunicerades och löstes omedelbart. Inte vid något tillfälle rådde den minsta känsla av panik, säger Voutilainen.

Sirpa Voutilainen är glad att servicen är lika bra även efter projektets slut och att frågor besvaras och problem löses vid behov.

Integrationsplattform möjliggör smidig utbyggnad av nya tjänster

Digitalisering och utveckling av tjänster är relativt dyrt och tidskrävande för små kommuner som inte har stora resurser till sitt förfogande.

– Även små kommuner har rapporter till staten som kräver elektroniska verktyg och är pressade att utveckla digitala tjänster på samma sätt som större städer. Tack vare Digius integrationsplattform kommer detta också att vara möjligt på ett kostnadseffektivt sätt i framtiden, säger Voutilainen.

– Vi är en kommun i utveckling och vi vill ha lättanvända tjänster. Med integrationsplattformen kan till exempel suomi.fi-tjänsterna och Informationsleden användas smidigt. Med nätbetalningstjänsten på Suomi.fi skulle invånarna kunna betala för till exempel båtplatser eller bygglov online dygnet runt, visionerar Voutilainen.