24.10.2022

Valkeakoski, Akaa och Urjala outsourcar sina grundläggande IT-tjänster till Tiera

Valkeakoski, Akaa och Urjala har bestämt sig för att outsourca sina grundläggande IT-tjänster på inhouse-bolag Kommunernas Tiera. Akaa beslöt detta 4.10., och Valkeakoski och Urjala fattade beslutet 24.10. Kommunerna vill med beslutet säkerställa att tjänsterna möter behoven även efter förändringen med välfärdsområden, och ligger på en tillräcklig nivå ur kontinuitetssynpunkt i verksamheten.

Funktionella informationsteknologiska lösningar spelar en stor roll i kommunala operatörers vardag. Det mesta av arbetet sker med hjälp och stöd av digitala tjänster och informationsteknik. I praktiken stannar driften av kommunen nästan av om IT-miljön inte fungerar som avsett. Genom att lägga ut grundläggande IT-tjänsteproduktion på entreprenad till Tiera, som specialiserat sig på kommunala operatörers verksamhet, säkerställs nödvändiga resurser, tjänster och kvalitet för underhåll och utveckling av en pålitlig och modern IKT-miljö.

”Många samtidiga utvecklingskostnader har startat en diskussion i Birkaland om hur man ska organisera grundläggande informationsteknologitjänster. Uppstarten av välfärdsområdena minskar de resurser som finns tillgängliga för kommunerna, det finns behov av att förnya bassystemen, nuvarande datacenter kommer att avvecklas inom en snar framtid, det finns ett behov av att minska personrisker och det finns ett behov av att omfördela resurser.

Allt detta tillsammans har haft en inverkan på utredningen av övergången till att använda Tieras tjänster. Utredningarna har slutförts och besluten kommer att leda till ett migrationsprojekt”, säger Markku Salakka, informationschef för Valkeakoski stad.

Kommunerna bygger en modell som fungerar tillsammans

Sedan 2002 har kommunerna i Birkaland i samarbete organiserat sina tjänster inom informationsteknik. Valkeakoski stad har agerat som ansvarig myndighet för arrangemanget.

I enlighet med samarbetsavtalet som förnyades 2020 syftar informationsförvaltningens regionala samarbete utöver kostnadshanteringen till att förbättra kommunernas möjligheter att automatisera och utveckla sina tjänster med hjälp av informationsteknik. Kommunerna vill satsa särskilt på organisation och utveckling av tjänster, inte på produktion. Därför har majoriteten av de grundläggande IT-tjänsterna överförts till inköpstjänster.

Kommunerna ser outsourcing som ett bra sätt att minska riskerna och förbättra möjligheterna att utveckla sina egna tjänster och sätt att organisera tjänsterna. Inom vissa av de grundläggande IT-tjänsterna har dock informationsförvaltningens regionala personal dagliga uppgifter, som är mycket kritiska när det gäller driftsäkerheten för den grundläggande informationstekniken. Detta utgör en stor personlig risk för informationssystemens tillförlitlighet på regional nivå, särskilt när det gäller semester och annan frånvaro.

Utöver riskerna har det redan länge pågått en diskussion på regional nivå om kommunernas behov av att utveckla sina elektroniska tjänster för att bättre möta de ständigt ökande kraven. Även lagstiftningens krav och förändringar i verksamhetsmiljön (t.ex. start av verksamhet inom välfärdsområdet) kräver förändringar i verksamhetsmetoder och i tilldelningen av informationshanteringsresurser.

I kommunerna har det konstaterats att nuvarande verksamhetssätt och resursförsörjning inte möjliggör en adekvat utveckling av informationssystem och informationshanteringsstöd för utvecklingsprojekten i kommunerna i regionen. Det är därför nödvändigt att fördela fler av den regionala informationsförvaltningens uppgifter för det dagliga underhållet av grundläggande informationstekniska tjänster till utveckling av kommunal service, projektverksamhet och stödjande av industribranscher.

Tiera svarar mot de växande IKT-kraven och bristen på resurser i de kommunala operatörernas verksamhetsmiljö

Situationen är inte unik. Det efterfrågas mer av de kommunala aktörernas IKT-miljöer, samtidigt som resurser också bör inriktas på utveckling av digitala tjänster och därmed förbättra kommuninvånarnas service.

”Vi är glada över möjligheten att engagera oss i att producera och utveckla IKT-tjänsterna i Valkeakoski, Akaa och Urjala utifrån framtidens kommuners perspektiv och behov. De tre kommunernas gemensamma beslut att lägga ut på entreprenad till Tiera är nationellt imponerande och vi har möjlighet att stödja en förnyelse av verksamheten i linje med kommunernas mål. Dessutom kommer vårt regionala inflytande i Birkaland att öka i och med det IKT-samarbete som inleds med de aktuella kommunerna”, säger Tieras affärschef Jyri Lehtonen.

Tiera ägs av mer än 390 kommunala organisationer, inklusive 18 välfärdsområden. Företaget sysselsätter cirka 390 personer i hela Finland. Den nationella servicemodellen har tagits fram i samarbete med ägarkunder och Tiera har en omfattande kompetens specifikt inom IKT-miljöer på det kommunala området.

Mer information:

Jyri Lehtonen, affärschef
Kommunernas Tiera Ab

Tfn. 040 907 2464
jyri.lehtonen@tiera.fi

Markku Salakka, CIO
Valkeakoski stad

markku.salakka@valkeakoski.fi