17.1.2022

Fyra nya välfärdsområden blir ägare till Tiera

Österbottens, Satakuntas, Egentliga Tavastlands och Södra Karelens välfärdsområden har blivit ägare till Tiera. Det finns nu nio välfärdsområden i Tiera-nätverket som vill dra nytta av inhouse-bolagets färdiga lösningar för att stödja förberedelser och uppstart av verksamheten.

Under oktober-december 2021 anslöt sig välfärdsområdena Västra Nyland, Vanda och Kervo, Lappland, Norra och Södra Österbotten, Österbotten, Satakunta, Egentliga Tavastland och Södra Karelen som ägare till Kommuners Tiera Ab. Välfärdsområdenas befolkningstäckning är 2,2 miljoner finländare.

– Vi är ett riksomfattande bolag för IKT-tjänster och ägarbasen gör oss till Finlands största inhouse-aktör. Våra ägares befolkningstäckning är cirka 4,5 miljoner invånare. Verksamhet på riksnivå är centralt för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen, säger Jyrki Halttunen, vd för Tiera.

Inhouse-bolagets färdiga tjänster och konkurrensutsatta lösningar är ett viktigt hjälpmedel i förberedelserna och uppstarten av välfärdsområdena under 2022.

– Våra omfattande IKT-tjänster, digitala plattformar och branschtillämpningar är tillgängliga för alla våra ägare. Tieras ägarskap och färdiga tjänster, konkurrensutsatta lösningar och vår branschkompetens stödjer ett snabbt byggande av välfärdsområdena, tillägger Halttunen.

Användning av befintliga lösningar möjliggör kontinuitet i verksamhet och tjänster

Tiera stöder starkt förberedelser och uppstart av verksamheten i välfärdsområdena, och hjälper välfärdsområdena att tillhandahålla bättre service till invånarna. Detta möjliggörs av de redan konkurrensutsatta tjänsterna samt Tieras egen och partnernätverkets expertis inom social- och hälsovårdssektorn.

– Vi har en bred kompetens i att organisera tjänster som behövs inom välfärdsområdet. I synnerhet stöds välfärdsområdenas uppgifter av de nyligen konkurrensutsatta Fjärrtjänsterna, som kan användas för att avsevärt påverka tillgången på tjänster i området. Andra tjänster som stödjer tillgängligheten, jämlikheten och effektiviteten i tjänsterna är bland annat Tiera Mobil Hemtjänst och Elektronisk dörröppning, Tiera Optima samt Systemet för servicesedlar och inköpstjänst, tillägger Halttunen.

Tieras riksomfattande IKT-tjänster fungerar å sin sida som en bas för verksamhet och tjänster inom välfärdsområden. Bland annat Västra Nylands välfärdsområde förvärvar slutanvändar-, terminal- och datacentertjänster från Tiera. Tiera konkurrensutsätter också Finlands största kanal för inköp av IKT-utrustning, tjänster och programvara för användning av välfärdsområdena.

– De tjänster som redan används inom dessa områden möjliggör en sömlös kontinuitet i social- och hälsovårdsverksamheten, säger Halttunen.

Mer information:

Jyrki Halttunen
Verkställande direktör, Kommuners Tiera Ab
045 888 7220 / jyrki.halttunen(@)tiera.fi