2.3.2022

Konkurrensutsättningen av Mobil hemtjänst ger kunderna nya funktioner till tjänsten

Tiera lanserade återöppnandet av konkurrensutsättningen för tjänsten Mobil hemtjänst i slutet av 2021. Med hjälp av konkurrensutsättningen kommer tjänsten Mobil hemtjänst att göras mer allmänt tillgänglig för social- och hälsovårdssektorn. 

Lösningen i den nya konkurrensutsättningen kommer att tillgodose behoven hos Tieras ägarkunder i större utsträckning och även ta hänsyn till behoven i de nya välfärdsområdena. I och med att konkurrensutsättningen utvidgas beaktas kundernas förändrade behov av hemtjänster, boendetjänster och sociala tjänster. 

Tiera Mobil hemtjänsten granskades under våren 2021 och de viktigaste frågorna som uppkommit i samband med granskningen beaktas nu i anbudsförfarandet. Anbudsförfarandet möjliggör en ny granskning av tjänstens funktionella och icke-funktionella krav. Kraven har använts för att ange prestanda- och tillförlitlighetskriterier samt SLA-kriterier för den nya lösningen som uppfyller dagens krav. 

När det gäller de nya systemen för kunduppgifter och affärssystem som ingår i anbudsförfarandet är syftet att förbättra funktionalitet och tillförlitlighet. För kunder av Tiera Mobil hemtjänst kommer inte tjänstens bekanta och grundläggande funktioner att ändras. Dessutom kommer nya funktioner att finnas tillgängliga.

Mer information:

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster