8.12.2020

Tiera ger kommunerna en AI-baserad automatiserad kundtjänstlösning

Tiera introducerar en Automatiserad kundtjänstlösning för sina ägare, som avsevärt underlättar och påskyndar kommuninvånarnas tillgång till information.

”Elektroniska tjänster utvecklas snabbt på det kommunala området. Våra kunder vill förbättra kommuninvånarnas delaktighet och tillhandahålla tjänster och information på ett enklare sätt än tidigare. För att stödja detta behov och denna förändring erbjuder vi nu en ny AI-tjänst”, säger Sari Koljonen, utvecklingsdirektör för Kuntien Tiera.

Tieras Automatiserade kundtjänstlösning Tiera Assi , som är baserad på Accentures Kunta-Kati, erbjuder kommuninvånarna en lättillgänglig och centraliserad kommunikationskanal. Samtidigt blir kommunernas kundtjänst effektivare när den virtuella kundbetjänaren svarar på de flesta av kommunens kundfrågor.

Accenture valdes tillsammans med det norska uppstartsföretaget boost.ai som teknikpartner för utveckling och underhåll av Tieras automatiska kundtjänst i en offentlig upphandling sommaren 2020. Accenture och boost.ai har gemensamt implementerat de tidigare Kunta-Kati-lösningarna.

 ”Vi är nöjda med Tieras beslut och att vi kommer att kunna ta kommunala offentliga tjänster till AI-eran tillsammans. Syftet med automatiserad kundtjänst är inte att ersätta den mänskliga kontakten i kundtjänst, utan att tillhandahålla en kanal som kompletterar tjänsten”, säger Konstantin Vdovenko, direktör för offentliga och hälsotjänster på Accenture.

”Den nya tjänsten, som bygger på ett AI-nätverk kommer att göra det möjligt för de kommuner som använder lösningen att dra nytta av tjänstens ständigt växande och utvecklande nätverk. Det utvecklingsarbete som utförs av en kommunal aktör förbättrar lösningens funktion och gynnar därmed alltid alla organisationer som använder tjänsten.”

Tiera Assi erbjuder också möjligheten att kombinera olika tjänster och system, vilket gör det möjligt att betjäna kunderna inte bara på ett personligt sätt, utan även proaktivt. Till exempel kan tjänsten i samband med att ett barn skrivs in i skolan automatiskt ge ytterligare information om eftermiddagsklubbaktiviteter och skräddarsydda förslag på det säkraste och praktiska sättet att skjutsa barnet till skolan.

 

Snabbare service vid rätt tidpunkt för kunden

Tjänstens pionjär är Riihimäki stad där Kunta-Kati, som tillhandahåller automatiserad kundtjänst, har använts sedan 2019. Förutom Riihimäki används tjänsten även i fem andra kommuner.  Precis som i Kunta-Kati gör Tiera Assi det möjligt för kunderna att få tillgång till kundtjänst när som helst på dygnet, även utanför kontorens öppettider.

”Automatiserad kundtjänst minskar trycket på den kommunala kundtjänsten och ger betydande besparingar. Dessutom ökar AI-tjänsten kundförståelsen”, säger Sari Koljonen .

Kostnadsnyttan kan konkretiseras med ett exempel. Om majoriteten av kommuninvånarnas kontakter kommer per telefon till kundtjänsten eller växeln och detta antal samtal kan halveras med hjälp av tjänsten, halveras också kostnaderna.

”I praktiken innebär detta att om exempelvis 20 medelstora kommuner halverade kostnaderna för kundsamtal skulle den beräknade effektfördelen bli mer än en miljon euro på nationell nivå på fem år.”

Tiera Assi är omedelbart tillgänglig för implementering för alla Tieras ägarkunder.

 

Mer information:

Sari Koljonen
utvecklingsdirektör
Nya tjänster och utveckling
tfn (040) 556 8201
sari.koljonen(@)tiera.fi

Kai Pousi

affärschef, Smart City
Kuntien Tiera Oy
tfn (040) 585 5400
kai.pousi(@)tiera.fi

Tomi Cavenius
lösningschef
Kuntien Tiera Oy
tfn (040) 708 5510
tomi.cavenius(@)tiera.fi

Konstantin Vdovenko
direktör, Offentliga och hälsotjänster
Accenture Oy
Accenture Press office (040) 137 3954
konstantin.vdovenko(@)accenture.com