Vardagen flyter och tjänsterna fungerar

Kommuners Tiera svarar för underhåll av ICT-tjänster och ICT-stöd som behövs i Vasa stad. Staden har varit mycket nöjd med hur smidigt allt har fungerat – så smidigt att man i praktiken inte har behövt fästa någon uppmärksamhet alls vid hur ICT-tjänsterna fungerar. Vardagen rullar på och tjänsterna fungerar automatiskt i bakgrunden.

Vasa stad upplever ett mycket intressant skede för närvarande. Näringslivet och industrin investerar i betydlig omfattning inom stadens område.

– Vi har mycket att göra och på så sätt även många positiva utmaningar. Man ska alltid komma ihåg att när företagen investerar, så förutsätter det också investeringar inom den offentliga sektorn, påminner Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa.

Bra serviceprocesser och breda axlar

Vasa stad överförde produktionen av sina ICT-tjänster till Kuntien Tiera i början av året 2021. Den gemensamma historien sträcker sig ändå långt tillbaka i tiden, eftersom Vasa i många år har varit en av ägarkommunerna i Kuntien Tiera. Överföringen av ICT-tjänsterna till ett inhouse-företag var ett betydligt enklare och bättre alternativ än en total utkontraktering till en tredje aktör. En stor organisation har bredare axlar än en liten aktör, både vad gäller allmän sårbarhet och exempelvis informationssäkerhet.

– Vi har följt hur Kuntien Tiera växer och utvecklas. De har nu genomgått sin egen uppväxt och skapat bra serviceprocesser. Kuntien Tiera var alltså fullt kapabel att ta hand om våra ICT-tjänster, säger Häyry.

Resurser för utvecklingsarbete

I praktiken svarar Kuntien Tiera för underhåll av ICT-tjänster och stödtjänster som behövs i vardagen. Häyry är nöjd med hur öppen relationen är mellan Vasa stad och Kuntien Tiera.

– Öppenhet har varit en mycket bra sak, men nu när jag funderar på detta, så kanske det bästa ändå är att vi inte har märkt något – vardagen rullar alltså på och tjänsterna fungerar. Om något inte går som på Strömsö – som alltså ligger här i Vasa – så når det mycket snabbt stadsdirektörens öron. Nu har jag ändå inte hört något, ler Häyry.

– Vi behöver inte lägga ner tid och resurser på att upprätthålla stödtjänster som någon annan sköter bättre än vad vi skulle ha kompetens för. Detta frigör tid och resurser för utvecklingsarbete hos oss, såsom exempelvis utveckling av digitalisering och genomförande av strategin, sammanfattar Häyry.

 

Titta vad stadsdirektör Tomas Häyry säger om samarbete >>