Konceptet Polku Tieraan säkrade bra nya jobb för Sastamalas IKT-personal

Sastamala bestämde sig för att lägga ut sina IKT-tjänster på Kommunernas Tiera i början av 2021, och förändringsprojektet avslutades i slutet av september. Personalen blev  Tiera-anställda, vilket gjorde att de kunde behålla sina jobb och kompetensen stannade i Sastamala, samtidigt som staden fick mer stabilitet och resurser för att producera IKT-tjänster. Staden förnyade allting på en gång, eftersom kommunen införde alla Tieras tjänster, inklusive applikationstjänsterna.

Före samgåendet ansvarade Sastamalan Tukipalvelut Oy för Sastamalas IKT-tjänster. Informationstekniken och systemen blir regelbundet föråldrade och när man funderade på hur man bäst kan producera Sastamalas IKT-tjänster i staden konstaterade man att det finns stora fördelar i att gå samman med Tiera. Andra alternativ på bordet var värdstadsmodellen, utveckling av den egna verksamheten och sammanslagningar med andra aktörer.

Polku Tieraan konceptet övertygade Sastamalas stödtjänster att gå samman med Tiera. De hade sett att lösningen fungerat bra för arbetstagarna och ägarna. Dessutom beräknade företaget att sammanslagningen med Tiera kommer att öka stabiliteten och säkerheten inför framtiden och är ett kostnadsneutralt sätt för kommunen att tillhandahålla tjänster. Faktum att allas jobb och förmåner också förblir oförändrade avgjorde beslutet.

Kompetensen stannar kvar och utvecklas i Sastamala

Samgåendet mellan Sastamalan Tukipalvelut och Tiera är ett mycket lyckat projekt enligt båda parter. Tiera fick kompetent personal som redan känner till Sastamala kommuns verksamhetsmodeller, och de anställda på Sastamalan Tukipalvelut kan utveckla sin kompetens som en del av en större organisation. För Sastamala kommun var detta en förnuftig och läglig förändring med tanke på både ekonomin och verksamhetens framtid.

– Det var ju en verkligt fin grupp som flyttade till oss, alla är guld värda. Det här var ett ovanligt trevligt utkontrakteringsprojekt, främst för att personalen som lades ut var så bra, säger Tieras Tomi Tikka.

Ett strategiskt lägligt beslut

Enligt Matti Turunen, tidigare vd för Sastamalan Tukipalvelut Oy, var sammanslagningen också ett strategiskt beslut i den bemärkelsen att många ärenden tidigare var beroende av specifika experter, vilket avsevärt ökade kommunens personalrisk.

– När hela gruppen åkte iväg till de anställdas årliga rekreationsdagar med buss, slog det oss ibland att om den här bussen råkar ut för en ordentlig avkörning, så kommer det att ta tid för staden att återhämta sig eftersom ingen annan vet hur stadens system fungerar, säger Turunen angående riskscenarierna bakom beslutet.

Syftet med samgåendet var att bredda kunskapsbasen för Sastamalas IKT-tjänster, vilket samtidigt ökar de tillgängliga resurserna och minskar de personalrisker som beskrivs ovan, eftersom kompetensen fördelas på en bredare organisation. Som ett resultat av reformen kan man, vid sidan av Sastamala stad, också betjäna det framtida välfärdsområdet bättre. I Sastamala anser man att man nu har en bra bas för IKT-frågorna åtminstone för det kommande årtiondet.

– De erfarna arbetstagarna och den tysta kunskapen försvann inte. Personligen är jag mycket glad över att hela personalen var engagerad och att hela teamet flyttade till Tiera och här har funnit sina personliga platser och uppgifter. I den bemärkelsen finns också den gamla kunskapen och svaren, säger Turunen.

Tidpunkten för utkontrakteringen i Sastamala var väl genomtänkt, eftersom allt fortfarande var i sin ordning och fungerade bra. Många enheter och system kommer dock att nå gränsen för sin livslängd under de närmaste åren och måste då ersättas med nya. Nu kan reformerna genomföras i tid som en del av en större organisation och kommunens verksamhetsvillkor kommer inte att försvagas före utkontrakteringen. På så sätt har kommunen hela tiden de bästa förutsättningarna att tillhandahålla högklassiga tjänster och systemen kan moderniseras med en stor aktör innan de blir föråldrade.