Tiera

Tjänster för utbildning och undervisning

Digitala tjänster för att underlätta inlärning och elevens vardag

Framtida och pågående administrativa och materiella reformer kommer att ytterligare stärka betydelsen av småbarnspedagogik och utbildning i centrum av samhället. Kommunerna utvecklar sina tjänster och inom utbildningsområdet vill de använda teknik i ännu högre grad i undervisningen till förmån för eleven.

Teknik skapar möjligheter, men vilken nytta har användningen av ny teknik för eleven? Mervärdet av att utnyttja teknik kommer från dess roll som verktyg och möjliggörare. Mervärde är en omfattande kunskap om elevens lärande: hur hen utvecklas och hur man pedagogiskt stöder eleven på rätt sätt i rätt tid. Strömlinjeformning, rationalisering och säkerhet i processerna för fostran och undervisning ger också ett indirekt mervärde.

Tekniska verktyg underlättar vardagen och frigör tid. Nätverket av verktyg, applikationer och tillämpningar som används inom utbildning och undervisning är omfattande och växande. Man vill använda och öka nyttan av de förvärvade verktygen på ett pedagogiskt sätt – detta innebär till exempel att man moderniserar användarhanteringen så att enheterna och applikationerna är enkla och säkra att använda.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Taina Uusi-Illikainen

Affärschef, lösningar – undervisning och pedagogik

Tieras tjänster för utbildning och undervisning

Edustore - Upphandlingskanalen  ikoni

Edustore – Upphandlingskanalen

Upphandlings- och förvaltningsplats av digitalt inlärningsmaterial som är planerat för förskole-, grundskole-, gymnasie-, yrkes- och invandrarundervisning

Tiera Vesseli – För småbarnspedagogik ikoni

Tiera Vesseli – För småbarnspedagogik

Nytt modernt servicepaket för småbarnspedagogik – mer än ett resursplaneringssystem som frigör personalens tid för interaktion med barn

Tiera Vire ikoni

Tiera Vire

Digital välfärdstjänst som förbättrar invånarnas välbefinnande, hälsa och livskvalitet

Tiera Optima ikoni

Tiera Optima

Strategiskt optimeringsverktyg för optimering av tjänster och skoltransport

Tiera Verkkokauppa ikoni

Tiera Verkkokauppa

IKT-utrustning och -tjänster, som redan är konkurrensutsatta, med ett avtal. Inkluderar kompletta lösningar för undervisningssektorn och en standardiserad Digiskola.

IKT-lösningar ikoni

IKT-lösningar

IKT-lösningar till stöd för tjänster inom undervisning och utbildning

Plattformstjänster ikoni

Plattformstjänster

Plattformstjänster möjliggör effektiv digitalisering av tjänster och processer.

Administrativa tjänster ikoni

Administrativa tjänster

Enklare och effektivare informations- och dokumenthantering.

DigiOne

Vi är involverade i DigiOne-projektet tillsammans med sju städer. Vi bygger ett nytt ekosystem för inlärning, samt en digital serviceplattform för utbildning, undervisning och särskilt för eleven, som alla villiga kommuner kan ansluta sig till efter projektperiodens slut 2024.

DigiOne i siffror

7

utvecklarkommuner

1 430 000

invånare i utvecklarkommunerna

163 000

elever i utvecklarkommunerna

2020-2023

projektets varaktighet

13 700

lärare i utvecklarkommunerna

10,8 Meur

projektets budget

Relaterade nyheter och pressmeddelanden

DigiOne Undervisning-tjänsten presenterades för första gången på Educa-evenemanget

Digitaliseringen i skolvärlden har varit i sin linda – DigiOne underlättar vardagen i skolvärlden och gör lärospåret smidigare

Kommunförbundet och DigiOne samarbetar för riksomfattande serviceplattform

Digitala tjänster i skolan hungrar efter förnyelse – DigiOne svarar äntligen på behovet

Kundernas berättelser

PSOP förbättrar organiseringen av tjänster för småbarnspedagogik

Kajana stad använder PSOP-systemet i tjänsterna för privat småbarnspedagogik. Förvaltningen av ärenden för hundratals familjer kräver framför allt att systemet är tillförlitligt.

Tiera Verkkokauppa underlättar och effektiviserar ICT-upphandling

Det dynamiska upphandlingssystemet Tiera Verkkokauppa är ledande på kommunområdet, och underlättar och förbättrar upphandlingen av ICT-utrustning, programvara och tjänster. Det mest omfattande produkt- och tjänstesortimentet i Finland är färdigt konkurrensutsatt och alltid tillgängligt till konkurrenskraftiga priser.

Digitala lösningar stödjer framtida inlärning och undervisning

De digitala inlärnings- och undervisningslösningarna stöder målen i den nya läroplanen.

Kommande webbseminarier och evenemang