Tiera

IKT-tjänster

Grunden för verksamhet och digitalisering

I en modern kommunal organisation är IKT grunden för all verksamhet. Oavsett om det är kommunens egen verksamhetsmiljö och processer eller de tjänster som tillhandahålls invånarna behövs alltid IKT-tjänster för drift och användning på ett eller annat sätt.

IKT är hörnstenen i de kommunala organisationernas verksamhet och tjänster och en möjliggörare för digitalisering och utveckling.

Tiera är den ledande utläggningspartnern inom IKT på kommunområdet. Kommunala aktörer har lagt ut sina IKT-tjänster på entreprenad till en in-house-aktör för att fokusera på utveckling av verksamhet och tjänster i stället för traditionell produktion av IKT-tjänster.

IKT-tjänster gör det möjligt för kommunala aktörer att säkerställa högklassig och tillförlitlig samt säker och kostnadseffektiv grundläggande IKT till stöd för sin verksamhet. IKT-helhetstjänsterna stöds av mångsidiga IKT-lösningar med mervärde, som redan har konkurrensutsatts och standardiserats för ägarkunderna.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Jukka Markkanen

Kundchef – Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen

Nyckeltal för våra IKT-tjänster

380

kommunala ägare

530 000

befolkningstäckning av utlagda tjänster

350

Nätbutikskunder

200+

experter

Dra nytta av ett kostnadsfritt lösningsförslag för att organisera IKT-tjänster

Om du undrar hur IKT borde organiseras i din organisation, dra nytta av det kostnadsfria lösningsförslaget. Polku Tieraan är ett konkret koncept baserat på interaktion med våra kunder för att bygga ett lösningsförslag. Du får giltig information till stöd för beslut om organisation av IKT och partnerskap med Tiera.

Tieras IKT-tjänster

IKT-utläggningstjänster ikoni

IKT-utläggningstjänster

Grunden för verksamhet och digitalisering.

Tiera Verkkokauppa ikoni

Tiera Verkkokauppa

Den ledande inköpskanalen för IKT-utrustning och -programvara och -tjänster på kommunområdet.

Tiera 365 ikoni

Tiera 365

Moderna lösningar för den digitala arbetsmiljön

Tiera Tjänstehantering ikoni

Tiera Tjänstehantering

Enklare hantering av tjänsteprocesser

Tiera Åtkomsthantering ikoni

Tiera Åtkomsthantering

Effektivare livscykelhantering av åtkomster

Tiera puhe+data ikoni

Tiera puhe+data

Omfattande och flexibla teletjänster, som redan har konkurrensutsatts.

Lednings- och administrationstjänster ikoni

Lednings- och administrationstjänster

Tjänster för utveckling av den kommunala organisationens ledning och administration

Plattformstjänster ikoni

Plattformstjänster

Tjänsteintegrationer och effektiv digitalisering av processer

SmartCity och datasäkerhet ikoni

SmartCity och datasäkerhet

Färdiga SmartCity-lösningar och tjänster för underhåll och utveckling av datasäkerhet

Utveckling av undervisningstjänster ikoni

Utveckling av undervisningstjänster

Utveckling av digitala undervisningstjänster och inlärningsmiljöer

Välfärdstjänster ikoni

Välfärdstjänster

Färdiga välfärdslösningar för social- och hälsovårdssektorn

Våra kunders berättelser

Tiera hjälper med digitaliseringen av tjänster i Riihimäki

Tiera förser Riihimäki med alla viktiga informationshanteringstjänster och fungerar också som en viktig partner i digitaliseringsprocessen.

Utkontrakteringen av IKT-tjänster gör det möjligt för Asikkala kommun att vara en pionjär

Kommunen Asikkala har lagt ut alla sina IKT-tjänster på Tiera. Till följd av utkontrakteringen uppdaterades också alla kommunens IKT-tjänster till dagens nivå.

I Tavastehus stödjer och hjälper IKT sektorerna med förnyelse

Inhouse-samarbetet med Kommunernas Tiera hjälper till att förbereda för framtiden.

Tiera Verkkokauppa underlättar och effektiviserar ICT-upphandling

Det dynamiska upphandlingssystemet Tiera Verkkokauppa är ledande på kommunområdet, och underlättar och förbättrar upphandlingen av ICT-utrustning, programvara och tjänster. Det mest omfattande produkt- och tjänstesortimentet i Finland är färdigt konkurrensutsatt och alltid tillgängligt till konkurrenskraftiga priser.

Mellersta Nylands social- och hälsovård automatiserar hanteringen av användarrättigheter

Tjänsten för hantering av användarrättigheter möjliggör hantering av kommunorganisationens användarnamn och användarrättigheter genom ett enda system.

Kommande evenemang

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.