23.2.2021

Vanda stad blev ägare av Tiera

Vanda stad har tecknat aktier i Kommuners Tiera Ab och blev samtidigt Tieras 340:e kommunala ägare. När Vanda blev ägare av Tiera är åtta av Finlands tio största städer ägare av Tiera, och företagets befolkningstäckning är långt över 4 miljoner invånare.

Vanda stad fattade beslutet om ägande i och med det rikstäckande DigiOne-samarbetet. Stadens engagemang kommer att avsevärt stärka både Tieras ställning som ett in-house-företag för kommunala aktörer och Tiera-nätverkets effektivitet. Tiera har nu en befolkningstäckning på långt över 4 miljoner och målet är att nå en befolkningstäckning på 5 miljoner år 2025. Med undantag av Helsingfors är alla kommuner i Nyland ägare av Tiera och åtta av de tio största städerna är Tiera-kommuner.

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med att Vanda har beslutat sig för att bli vår ägare. Vanda är ett av de viktigaste tillväxtcentren i Finland. Vanda är dessutom en av Finlands mest utvecklingsinriktade städer och en pionjär inom mångkulturalism, säger Jyrki Halttunen, verkställande direktör för Tiera.

Samarbetet inleds med DigiOne-projektet, där Vanda verkar som ledare, men Halttunen hoppas att samarbete också kan etableras inom andra delområden. Tieras mål är att fungera som en utvecklings- och samarbetsplattform för sina ägarkunder och Digione är ett strålande exempel på samarbete mellan städer, som vi hoppas senare kommer att förenas med alla andra finländska kommuner.

– Med sin tioåriga resa har Tiera vuxit till en ledande aktör på det kommunala området inom flera av sina tjänsteområden. DigiOne, ledd av Vanda, stärker Tieras roll inom branscherna för undervisning och pedagogik, säger Halttunen.

– Tiera är en strålande partner för DigiOne-projektet, eftersom företaget redan har omfattande samarbetsnätverk på kommunområdet, betonar Matti Lampo, CIO för Vanda stad.

Mer information:

Jyrki Halttunen
Verkställande direktör, Kuntien Tiera Oy
tfn 045 888 7220 / jyrki.halttunen(@)tiera.fi

Matti Lampo
CIO, Vanda stad
tfn 040 169 4802 / matti.lampo(@)vantaa.fi