Tiera

Lednings- och administrationstjänster

Digitalisering till stöd för strategiledni

Kommunala organisationer har ofta tydliga visioner och strategier för utvecklingen av verksamheten, men ändå är det mycket sällan som främjandet av digitalisering är starkt kopplat till genomförandet av strategin. Istället för enskilda projekt och digitaliseringsprojekt bör kommunala organisationer överväga hur digitaliseringen kan stödja och möjliggöra genomförandet av strategin och förändringen av verksamheten.

Tiera erbjuder sina ägarkunder mångsidiga konsulttjänster och färdiga IKT och digitala lösningar för att stödja kommunens organisation och förändringsledning.

Konsulttjänster för strategisk ledning

Konsulttjänsterna för organisationsledning och informationsledning hjälper kommunala och social- och hälsovårdsorganisationer i reformen av ledningen, i utvecklingen och genomförandet av informationsledningsförmågor. Viktiga teman är kundrelationer och utveckling av tjänstehantering och koncept för konsekvensbedömning. Vårt omfattande kompetensnätverk omfattar topprofessionella inom digitaliseringsfrämjande, förändringsledning, informationsledning och analys från våra partner.

Förslag till lösningar och färdplaner för att förnya verksamheten

IKT-tjänster är grunden för kommunala organisationers verksamhet och digitalisering. Tiera har vuxit till att bli den ledande utläggningspartnern inom IKT på det kommunala området, eftersom cirka 30 kommunala aktörer har lagt ut sin grundläggande IKT för att fokusera på utveckling av verksamhet och tjänster.

Förutom IKT och konsulttjänster finns ett antal färdiga digitala lösningar för att möjliggöra en förnyelse av verksamheten och genomförandet av strategin. Vårt IKT-lösningsförslag beskriver konkret hur IKT bör organiseras för att främja digitaliseringen. I den digitala färdplanen utarbetar vi återigen tillsammans med våra kunder en genomförandeplan för att uppnå målen.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster

Lednings- och administrationstjänster

Tiera ERP-System ikoni

Tiera ERP-System

Ett viktigt verktyg för organisation och ledning av tjänster, som stöder det dagliga beslutsfattandet i organisationen och förbättrar informationsflödet.

Konsulttjänster för ledningen ikoni

Konsulttjänster för ledningen

Mångfaldiga konsulttjänster för att stödja kommunens organisation och förändringsledning

Plattformstjänster ikoni

Plattformstjänster

Informationsledning och integrationer samt effektiv digitalisering av processer.

Informations- och ärendehantering ikoni

Informations- och ärendehantering

Digitalisering av administrativa processer för ärendehantering.

Tiera Elektronisk arkivering ikoni

Tiera Elektronisk arkivering

Automatiserar och underlättar dokumenthantering och lägger grunden för elektrifiering av administrativa processer.

Geoinformationstjänster ikoni

Geoinformationstjänster

Gör det möjligt att effektivisera processer och tjänster genom att analysera geodata.

Smart City ikoni

Smart City

Lösningar för att bygga en föränderlig och hållbar livsmiljö.

IKT-utläggningstjänster ikoni

IKT-utläggningstjänster

Grunden för digitalisering av verksamhet och tjänster.

IKT-lösningar ikoni

IKT-lösningar

Underlättar och effektiviserar organisationernas verksamhet och skalar upp vid behov.

Kundernas berättelser

Tiera hjälper med digitaliseringen av tjänster i Riihimäki

Tiera förser Riihimäki med alla viktiga informationshanteringstjänster och fungerar också som en viktig partner i digitaliseringsprocessen.

Åbo förnyar ERP i skuggan av coronaviruset

Åbo förnyar ERP i skuggan av coronaviruset. Start i god tid hjälper en att komma fram och standarderna är effektivare än skräddarsydda lösningar.

Kommande evenemang

Relaterade artiklar

Ingå kommun stärker sitt IKT-samarbete med Tiera

Sibbo lägger ut sina IKT-tjänster på Tiera

Forssa inleder IKT-samarbete med Tiera

16 välfärdsområden är med i Tiera-nätverket – fler än 380 ägare

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.