21.6.2022

Sibbo lägger ut sina IKT-tjänster på Tiera

Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade den 20 juni 2022 att lägga ut sina grundläggande IT-tjänster på det egna inhouse-bolaget Kommunernas Tiera Ab. Med detta beslut vill kommunen se till att IKT-tjänsterna även uppfyller behoven efter social- och hälsovårdsreformen och är på en tillräcklig nivå när det gäller verksamhetens kontinuitet.

Kommunernas verksamhet grundar sig i dag främst på IKT-tjänsternas funktionalitet. Det mesta av arbetet görs med hjälp och stöd av digitala enheter. I praktiken stannar kommunens verksamhet upp om IT-miljön inte fungerar. Genom att lägga ut produktionen av IKT-tjänster på en specialiserad aktör säkerställs de resurser som krävs för att upprätthålla en tillförlitlig och modern IKT-miljö.

– Sibbo förbereder sig på omläggningen av social- och hälsovården som sker vid årsskiftet och dess personaleffekter genom att lägga ut produktionen av sina IKT-tjänster på Tiera. På så sätt tryggar kommunen smidigt fungerande IKT-tjänster även i framtiden. Tjänsternas kostnadsnivå är också en viktig fråga. Utgifterna för den nuvarande produktionen minskar inte i förändringen som social- och hälsovårdreformen medför, och att investera i egen IKT-tjänsteproduktion i en föregångarkommun som Sibbo är inte den mest förnuftiga lösningen. Sibbo kan fokusera sina resurser på att utveckla digitala tjänster och därmed förbättra tjänsterna för invånare och kommunalt anställda, säger Arja Fodstad, försäljningschef på Tiera.

Inhouse-bolaget möter kommunernas växande IKT-krav och resursbrist

Sibbo kommun är inte ensam om detta. Det krävs allt mer av kommunernas och städernas IKT-miljöer samtidigt som resurserna också bör inriktas på att utveckla digitala tjänster och därmed förbättra tjänsterna för kommuninvånare. Och även om hälso- och sjukvårdstjänsterna överförs till välfärdsområdet kommer IKT-kostnaderna inte att minska i samma utsträckning.

– I egenskap av ett bolag som ägs av kommuner och välfärdsområden är det Tieras uppgift att underhålla och utveckla IKT-miljön för sina ägarkunder så att ägarkunderna kan fokusera på att utveckla sin egen verksamhet och framtida tjänster för kommuninvånarna, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Tiera ägs av mer än 390 kommunala organisationer, inklusive 17 välfärdsområden. Företaget har cirka 390 anställda över hela Finland. Den nationella servicemodellen har utvecklats i samarbete med ägarkunderna och Tiera har en omfattande kompetens inom kommunernas IKT-miljö.

– Vi har redan länge samarbetat med Sibbo kommun inom många olika tjänster. Det är ett nöje och en ära att börja bygga upp ett närmare IKT-partnerskap. Vi är starkt engagerade i förändringen av det kommunala området på nationell nivå, och genom åren har Tieras tjänster utvecklats för att verkligen fungera i de kommunala aktörernas vardag, tillägger Lehtonen.

Jyri Lehtonen

Affärsdirektör, IKT-utläggningstjänster

Arja Fodstad

Kundchef – Åland, Nyland