Tiera hjälper med digitaliseringen av tjänster i Riihimäki

Riihimäki stad har förstått digitaliseringens växande betydelse för kommunernas och städernas utveckling. Tiera förser staden med alla viktiga informationshanteringstjänster och fungerar också som en viktig partner i digitaliseringsprocessen.

Tidigare producerades Riihimäkis stads informationshanteringstjänster av ett företag som äges av staden. 2019 insåg staden att om de skulle satsa seriöst på digitalisering måste de ha en partner som inte fick slut på resurser.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Vi har ett skriande behov av att få stadens verksamhet digitaliserad så fort som möjligt. Det kräver ett stort antal olika arbetsmoment och breda axlar. Därför valde vi Tiera, säger Riihimäkis stadsdirektör Sami Sulkko.

 

Tillsammans i förändringen

Enligt stadsdirektör Sulkko förändras världen snabbt, och stadens IT-miljöer måste anpassa sig till förändringen.

Det behövs en speciell slags infallsvinkel i smart city-stil. Kommunerna måste vara beredda på att invånarna nu vill ha service vid alla tider på dygnet och måste kunna lösa saker och ting via internet. Om man lyckas med detta eller inte kommer att dela upp kommunerna i sådana som hänger med i världens utveckling och sådana som sackar efter, konstaterar Sulkko.

Vi går mot en ljus framtid

En av de viktigaste egenskaperna hos Kuntien Tiera är den volymfördel som erbjuds av företaget. Eftersom Tiera också producerar liknande tjänster för många andra kommuner och städer behöver projekten inte alltid starta från noll.

– Vi kan dra nytta av resultaten av utvecklingsarbetet tillsammans med Tieras övriga kunder, sammanfattar Sulkko.

Som partner har Tiera redan övertygat Riihimäki stad. Förväntningarna på framtiden är höga.

– Vi har ganska höga förväntningar på att våra processer ska bli mer effektiva och att våra tjänster ska bli tydligare. Vi tror också att säkerhetsaspekterna kommer att styras bättre i framtiden, avslutar Sulkko.