20.8.2020

Tiera skärper sin verksamhet inom Smart City- och IKT-lösningar

Smart City-kompetensen hos Tieras olika affärsenheter kommer att kombineras och en ny affärsenhet, Smart City, kommer att etableras i Tiera.

Kai Pousi har utsetts till enhetschef. Pousi rapporterar till direktören för Digitala lösningar, Pauli Päivärinta, och kommer i fortsättningen att sitta i ledningsgruppen för Digitala lösningar.

– I affärsområdet Smart City kombineras bland annat utnyttjandet av geodata och de kraftigt utvecklande datasäkerhetstjänsterna. Smart City är ett intressant utvecklingsområde, där man kan föra in nya innovativa tjänster till Tieras utbud. Den nya enheten möjliggör en systematisk utveckling av Smart City-affärsverksamheten, säger Kai Pousi, affärschef.

– Digitala lösningar är en naturlig plats att centralisera vår expertis inom Smart City och bygga ett nytt urval på serviceplattformen. Vi kommer att starta affärsplaneringen omedelbart och sätta upp huvudmålen för 2021. Kai leder också styrgruppen för Tieras Smart City, som involverar mer än tio städer i styrningen av vår verksamhet. Med en bra Smart City-strategi har vi möjlighet att nå nya utvalda affärsområden, fortsätter Pauli Päivärinta, direktör.

Affärsverksamheterna för IKT-tjänsternas Infrastrukturlösningar och Tiera Nätbutik kommer att slås samman. Den nya enheten heter IKT-lösningar och omfattar Tiera Kontor, Tiera Tjänstehantering och Tiera Verkkokauppa, samt i framtiden även den nya tjänstehelheten Tiera Puhe+data. Affärschef Tuija Manninen har utsetts till enhetens chef. Tuija rapporterar till vice verkställande direktör Sakari Luotonen och kommer även fortsättningsvis att sitta i IKT-tjänsters ledningsgrupp

– Samtidigt kommer förändringen att skärpa verksamheten inom IKT-tjänster. I framtiden kommer spjutspetsen att vara å ena sidan den IKT-utläggning som bygger upp ett strategiskt partnerskap med det kommunala området och å andra sidan de IKT-mervärdeslösningar som kompletterar dem och upphandlas på marknaden. Förändringen kommer också att förbättra den strategiska partnerhanteringen i samband med IKT-lösningar, eftersom de kommer att finnas i en enhet i framtiden, säger Luotonen. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

Mer information:

Sakari Luotonen Vice verkställande direktör, sakari.luotonen(@)tiera.fi

Pauli Päivärinta Direktör, Digitala lösningar, pauli.paivarinta(@)tiera.fi