Tiera

Tiera Kyberturvapalvelut

Tietoturvauhkien torjuntaan ja turvallisuuden kehittämiseen

Tiera Kyberturvapalvelut sisältävät kattavan valikoiman tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Palvelukokonaisuus on suunniteltu auttamaan digitaaliseen palveluympäristöön kohdistuvien kyberuhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Tiera Kyberturvapalveluiden tarjontakokonaisuus

Toiminta kyberuhkatilanteessa – Kuntaorganisaation johtamisvalmennus  

Simuloitu tilannejohtamisharjoitus on tarkoitettu kuntaorganisaation valmiudesta sekä poikkeus- tai kriisitilannejohtamisesta vastaaville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa kuntajohtoa toimimaan tilanteessa, jossa riski realisoituu todelliseksi kriisitilanteeksi. Johtamiskoulutuksissa käsitellään myös viestintää kyberuhkatilanteessa.

Johtamiskoulutus kestää 3,5 tuntia ja perustuu ennalta suunniteltuun skenaarion läpikäyntiin Trasim-harjoitusalustalla. Valittavana ovat valmiin skenaarion teemat a) kiristyshaittaohjelma tai b) tietovuoto.

Koulutus on vaiheistettu skenaarion läpikäyntiin ja keskustelujaksoihin. Skenaarion kulku pysäytetään säännöllisin väliajoin ja keskustelua tilannekuvan muodostamiseen, tilannejohtamiseen, päätöksentekoon ja toimintamallehin liittyen käydään johdetusti.

Koulutukseen osallistuneet pystyvät päivän lopussa tunnistamaan kehityskohteita organisaation toiminnassa ja saavat eväitä prosessin läpivientiin sekä niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin viestintään. Koulutus pidetään maksimissaan 10 henkilölle ja toteutetaan kokonaan etäjärjestelyin. Osallistuminen ei vaadi etukäteisvalmisteluja.

Kyberturvallisuusharjoittelu

Osaksi varautumista ja riskienhallintaa tarjontaamme kuuluu kaksi kansainvälisesti terävintä kärkeä olevaa teknistoiminnallista kyberturvallisuusharjoitusta, jotka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa.

 • Harjoitus 1: Kyberiskun tekninen selvitys JYVSECTEC RGCE Cyber Arena -ympäristössä
  • Tekninen prosessia ja toimintatapoja kouluttava 2 päivän kyberharjoitus, jossa osallistuja toimii etukäteen määritellyssä roolissa. Harjoittaa osallistujia tutkimaan jo tapahtuneen hyökkäyksen käsittelyä tiiminä. Kehittää perustason poikkeamanhallinnan ja digitaalisen forensiikan kykyjä.
 • Harjoitus 2: Kyberhäiriön kokeminen sekä johtaminen JYVSECTEC RGCE Cyber Arena -ympäristön kyberiskussa
  • Teknisesti simuloitu toiminnallinen kyberharjoitus, jossa osallistuja toimii kyberpoikkeaman hallinnan kriisiryhmässä etukäteen määritellyssä roolissa. Harjoittaa osallistujia johdon ja johtoryhmän toimintaan kyberhäiriössä. Auttaa ymmärtämään paremmin teknisen selvitystyön etenemistä.

Tieran SIEM & SOC -palvelukokonaisuus

Tietoturvavalvonnan ja -palveluiden avulla voit parantaa organisaatiosi valmiuksia havaita kyberhyökkäyksiä ja samalla vastata mm. tiedonhallintalain sekä tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin.

 • Lokien ja tietoturvatapahtumien hallinta (SIEM) ja 24/7 toimiva tietoturvavalvomo (SOC) on palvelukokonaisuus, joka on suunniteltu erityisesti kuntien tarpeisiin. Palvelu tuotetaan kokonaan Suomesta ja se skaalautuu organisaatioiden koon sekä käyttötarpeen mukaan.
 • Häiriövastepalvelu (Incident Response -palvelu) täydentää SIEM & SOC-palvelua. Se auttaa kyberhyökkäyksen sattuessa häiriön hallinnassa ja tilanteen normalisoinnissa sekä tarvittaessa forensiikkatasoisessa tutkinnassa.

Palvelukokonaisuuden keskeiset hyödyt:

 • Auttaa tunnistamaan poikkeamia ja reagoimaan niihin
 • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna
 • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä
 • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit
 • Valvonta tuotetaan palveluna eikä sen käyttöönotto edellytä kunnalta omia investointeja tai merkittäviä resursseja
 • Palvelut skaalautuvat joustavasti ja kulut kertyvät vain varatun palvelukapasiteetin mukaan

Asiantuntijapalvelut:

Palvelut tietoturvavalmiuksien kokonaiskuvan hahmottamiseen, tietoturvan ja tietosuojan tehokkaaseen ja kokonaisvaltaiseen johtamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen:

Tietoturvan ja tietosuojan konsultointipalvelut hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan nykytilan selvittämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Testauspalvelut, kuten ulkoiset ja sisäiset penetraatio- eli murtautumistestaukset, joissa tietojärjestelmien, verkkojen ja web-sovellusten suojaus laitetaan koetukselle kyberturva-asiantuntijoiden toimesta.

Tietoturvakoulutukset – yleistä, hallinnollista arjen tietoturvakoulutusta, tarvittaessa myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä.

Tutustu myös täydentäviin palveluihin

Tiera Turva

Tiera 365

Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Heli Hellström

Ratkaisupäällikkö

<< UUSI KOULUTUS

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Toiminta kyberuhkatilanteessa – Kuntaorganisaation johtamisvalmennus auttaa varautumaan

Kiristynyt tietoturvatilanne – liikkeellä paljon aiheettomia ja väärennettyjä sähköposteja

Kyberturvallisuus kunnissa – varmista ainakin nämä

Harjoitus tekee mestarin kyberiskun selvittämisessäkin