Turku laajentaa palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöä

Turun kaupunki kuuluu PSOP-järjestelmä kehittäjiin ja edelläkävijäkuntiin, joten kaupungissa hallinnoidaan jo useita eri palveluita PSOP:n kautta.

– Meillä on järjestelmän hyödyntämisestä pitkä kokemus esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluissa, henkilökohtaisessa avussa, omaishoidossa, siivouspalveluissa ja kotihoidossa. Vuonna 2016 myös suun terveydenhuolto alettiin järjestää palvelusetelipalveluna PSOP:n kautta, järjestelmäpäällikkö Jani Grönberg Turun kaupungista kertoo.

Järjestelmä toi valtavan määrän uusia käyttäjiä

Varsinkin suun terveydenhuolto toi järjestelmälle valtavan määrän uusia käyttäjiä: vuosittain noin 10 000 turkulaiselle myönnetään sähköinen palvelusetali hammaslääkärille.

– Samalla saimme varsinaisen tulvan käyttäjien palautetta järjestelmästä. Seuraavaksi tartumme näihin kaupunkilaisten toiveisiin. On muun muassa ehdotettu, että palautetta palveluntuottajista voisi antaa ilman vahvaa tunnistautumista. Myös hintojen vertailemiseen on kaivattu lisää selkeyttä, Grönberg kertoo.

Uusimpina palveluina PSOP-järjestelmään Turussa ovat siirtyneet Menumat-ateriapalvelu, veteraanien jalkojenhoito ja terapiapalvelut, vanhuskeskuksissa asuvien kampaamopalvelut, kouluterveydenhuollon maksuttomat näöntarkastukset sekä kuntouttava työtoiminta.

Muutosvastarinta osa prosessia

Jani Grönbergin mukaan PSOP on osoittautunut erityisen hyödylliseksi niiden palveluiden hallinnoinnissa, joihin on aiemmin vaadittu runsaasti papereiden käsittelyä ja edestakaista postittelua.

Varsinainen palveluseteli on sähköisessä muodossa, vaikka ikääntyneet kuntalaiset toki saavat myös kirjallisesti tiedon palveluistaan. Palveluntuottajat kirjaavat tapahtumat suoraan järjestelmään. Näiden kirjausten perusteella muodostuva automaattinen laskutus vähentää työtä merkittävästi. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen varmasti yksinkertaistuu tulevaisuudessa.

Grönberg kertoo kaupungin työntekijöiden mieltyneen PSOP-järjestelmään lyhyen totutteluvaiheen jälkeen.

– Pieni muutosvastarinta kuuluu tällaisiin prosesseihin. Kartoitin osana graduani kaupungin henkilöstön tyytyväisyyttä PSOP-järjestelmään. Vastaajista 90 prosenttia ei enää siirtyisi takaisiin vanhoihin työtapoihin.

Pienet palveluntuottajat innoissaan

Ehkä hieman yllättäen palveluntuottajista kaikkein eniten uudesta järjestelmästä ovat innostuneet pienet, yhden tai muutaman hengen yritykset.

– He ovat saaneet maksutta käyttöönsä kokonaisen toiminnanohjausjärjestelmän. Isommilla tuottajilla oli jo ennestään omat järjestelmänsä, joiden sovittaminen yhteen PSOP:n kanssa vaatii jonkin verran työtä, Jani Grönberg sanoo.

Hänen mukaansa kuntakäyttäjän kannalta PSOP:lla on monta vahvuutta.

– PSOP on kehitetty nimenomaan joustavaksi järjestelmäksi, joka vastaa palvelunjärjestäjän, -tuottajan ja asiakkaan tarpeisiin. Uskon, että PSOP taipuu mainiosti myös sote-uudistuksen ja valinnanvapauden haasteisiin sekä esimerkiksi henkilökohtaisten budjettien hallinnointiin.