PSOP förbättrar organiseringen av tjänster för småbarnspedagogik

I Kajana stad stöder man inköp av tjänster för småbarnspedagogik för cirka 400–500 barn från privata tjänsteleverantörer, dvs. dagbarnvårdare och daghem, med servicesedlar.

– Att hantera tjänster för ett så stort antal kunder kräver naturligtvis ett bra elektroniskt system. Vi började använda PSOP i början av 2016, säger Mika Tiihonen, servicechef för småbarnspedagogik.

Tjänsteleverantörer glada över PSOP-systemet

Småbarnspedagogiktjänsterna i staden tillhandahålls av 24 privata dagbarnvårdare och 12 privata daghem. Enligt Mika Tiihonen har tjänsteleverantörerna upplevt att användningen av PSOP-systemet är tydligt.

– Det var egentligen inga problem med idrifttagningen. Tjänsteleverantörer har dock hoppats att barnens månatliga servicesedlar skulle kunna registreras i databasen med ännu färre klick. Men systemet förändras och utvecklas hela tiden, säger Tiihonen.

Enligt Mika Tiihonen skulle användningen av PSOP också kunna marknadsföras mer mot kunderna, dvs. familjerna. Hittills har systemet främst visat sig fungera som en kanal mellan staden och tjänsteleverantörerna.

– Jag ser ingen anledning till att informationen även till familjerna i framtiden inte skulle kunna cirkulera i samma databas. För närvarande måste till exempel beslut om familjernas vårdavgifter fattas i ett annat system.

Resursplaneringen måste fungera tillförlitligt

Enligt Mika Tiihonen är det viktigt att resursplaneringssystemet fungerar på ett tekniskt tillförlitligt sätt i vardagens oundgängliga tjänster som dagvård.

– PSOP har aldrig kraschat. Alla betalningar och all information har rört sig smidigt och man har aldrig blivit utan tjänster eller lämnat icke-fattade beslut om sedlar. Systemet kan därför rekommenderas för hantering av servicesedlar för småbarnspedagogik. Till mina kolleger i andra kommuner vill jag säga att lägg bakgrundsarbetet i skick och prova på, uppmuntrar Tiihonen.

Mika Tiihonen tror att servicesedlar i framtiden kommer att bli vanligare inom det breda spektrumet av kommunala tjänster.

– Jag anser personligen att servicesedlar är ett smart sätt att organisera olika tjänster, så länge som specialvillkoren är tydliga för alla parter. På så sätt blir verksamheten öppen och rättvis, vilket öppnar dörren för rättvis konkurrens.