PSOP-administratörstjänst för att stödja implementeringsprojektet

Hösten 2019 antog samkommunerna för basservice Kallio och Selänne samt social- och hälsokretsen Helmi också Tieras nya PSOP-administratörstjänst vid sidan av implementeringsprojekten för servicesedlar och upphandling.

Syftet med administratörstjänsten är att stödja implementeringen, tiden efter implementeringen, och att hjälpa kommunerna och deras tjänsteproducenter i PSOP:s problemsituationer. Dessutom utbildar administratören för administratörstjänsten de kommunala aktörer som har beställt tjänsten och deras tjänsteleverantörer.

Projektledare för implementeringen av Kallio, Selänne och Helmi var, vid sidan av Tieras projektledare, Marjut Parhiala från samkommunen för basservice Kallio. Parhiala fungerar också som samordnare för Kallio. Hon berättar att administratörstjänsten har hjälpt dem med implementeringen både under projektet och efter det.

”När en tjänsteproducent har haft ett problem,  och jag har kört 40 km dit för att hjälpa till, då har jag kunnat ringa administratören,  som har hjälpt mig vidare i problemet. Det har varit värdefullt eftersom jag också kunnat nå huvudanvändaren per telefon i akuta situationer, även om den huvudsakliga kommunikationskanalen har varit PSOP, säger Marjut Parhiala.

 

Utbildning och utbildningsmiljö möjliggör effektivt lärande

Förutom implementeringsutbildningen tillhandahåller PSOP-administratörstjänsten utbildningar som är skräddarsydda för tjänstens tillhandahållare, för vilka administratören förbereder övningarna och utbildningsmaterialet. Administratörstjänstens abonnent kan också be administratören att hålla utbildningar för till exempel tjänsteproducenterna.

Det utbildningsmaterial som skapats av Tieras administratör för Kallio, Selänne och Helmi har varit fritt tillgängligt för dem som deltagit i utbildningen. Materialet har varit enkelt att redigera och det har varit bra att utbilda tjänsteproducenter utifrån materialet utöver den utbildning som tillhandahålls av administratören.

Enligt Marjut Parhiala har övningarna som skapats för att stödja utbildningsmaterialet varit ett bra tillvägagångssätt, eftersom man via övningarna och utbildningsmiljön lätt kan återvända till det man lärt sig. Parhiala säger sig ha varit nöjd med administratörstjänsternas verksamhet. Om det har funnits brister i instruktionerna eller utbildningen har administratören aktivt utvecklat instruktionerna relativt snabbt.

Parhiala rekommenderar Tieras administratörstjänster även för andra PSOP-användare. Hon upplever att tjänsten är tidsmässigt lönsam, eftersom sökandet efter information kan gå långsamt på egen hand, men med hjälp av administratörstjänsterna går det snabbt och grundligt. Dessutom ger tjänsten trygghet när stora summor pengar cirkulerar i systemet. Parhiala anser att administratörstjänster ger stöd för att ta ett stort ansvar.

 

Gå till PSOP:s produktsida för bästa service >>

 

Kallio, Selänne och Helmi

  • Samkommunen för basservice Kallio ansvarar sedan 2008 för välfärds- och hälsotjänsterna i Alavieska, Nivala, Sievi och Ylivieska.
  • Samkommunen för basservice Selänne är en samkommun som grundats av städerna Haapajärvi och Pyhäjärvi samt kommunerna Kärsämäki och Reisjärvi. Selänne inledde sin verksamhet 2010.
  • Social- och hälsovårdsdistriktet Helmi ansvarar för social- och hälsovårdstjänster för Haapavesi stad och Pyhäntä kommun.