Hemtjänstens resursplaneringssystem i realtid frigör tid för kundarbete

Borgå hemtjänst införde resursplaneringstjänsten Tiera Mobil hemtjänst successivt med start i september 2014.

– Vi ville ha en lösning som gör att våra arbetstagare kan ägna ännu mer tid åt själva kundarbetet, säger Krister Lindman, hemtjänstens chef i Borgå.

Syftet var också att man skulle kunna jämna ut personalresurserna jämnare än tidigare.

– Vi hade bara hört bra saker om systemet. Det var också en naturlig lösning för oss eftersom vi är en av Tieras kommunägare.

Hemtjänstpersonalen använder som sitt huvudsakliga arbetsverktyg resursplaneringstjänsten Tiera Mobil hemtjänst, som är baserad på systemet HILKKA som tillhandahålls av Fastroi Oy. Hela hemtjänsten i Borgå omfattades av det nya systemet i januari 2015, ganska snart efter införandet. Dessutom ingick ett servicehus i stadens verksamhetsområde i januari 2018. Resursplaneringstjänsten Tiera Mobil hemtjänst har svarat väl på de krav som ställts på den.

– Tack vare resursplaneringen i realtid kan personalen arbeta mer effektivt – alltid vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, säger Lindman.

Borgå hemtjänst kan nu också överföra personal från olika områden inom hemtjänsten till en resurspool, som fungerar som en buffert för ett varierande antalet kunder. Enligt Lindman har samarbetet med både Tiera och Fastroi varit bra från början och har till och med intensifierats under åren.

– Tack vare de utvecklingsdagar som arrangerats under våren och hösten har vi kunnat utbyta idéer och erfarenheter med andra kommuner och få den senaste informationen om resursplanering.

Borgå hemtjänst har fina berättelser om sina egna erfarenheter.

– I åratal har vi rekommenderat att man använder Tiera Mobil hemtjänst för kommuner som har övervägt det och bett om vår erfarenhet, tillägger Lindman.

 

Borgå hemtjänst