Kymsote är nöjd med PSOP:s ibruktagandeprojekt och Tieras expertis

Projektet för ibruktagandet av PSOP för Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen (Kymsote), som inleddes vid årsskiftet, slutfördes i slutet av februari. Man ville integrera den servicesedelverksamhet som används i Kouvola-området i Kymsotes verksamhet och bygga den på ett sådant sätt att användningen av servicesedlarna kunde utökas i Kymsote-området.


Arbetsmodellen och expertisen var nycklarna till projektets framgång

Ur Kymsotes synvinkel var implementeringen av tjänsten tydlig och enkel – och det förekom inga kända avbrott i kundgränssnittet.  En tydlig, tidigare använd projektledningsmodell och en erfaren projektledare, som vägledde projektet i rätt riktning och löste de problem som kom upp, sågs som nyckeln till framgången för ibruktagandeprojektet.

– Särskilt noterbart var den kompetens som Tiera hade när det gällde servicesedellösningen och hur denna kompetens återspeglades i att projektplanen och kostnadsberäkningen var bra och att projektet kunde hantera de problem som kom upp på ett bra sätt, säger Matti Ahola, CIO på Kymsote.


En tjänsteleverantör med övergripande ansvar

I Kymsote upplevdes det som positivt att Tiera hanterade projektet på ett övergripande ansvarsfullt sätt i samkommunens riktning och att eventuella förhandlingar mellan Tiera och underleverantörer inte var synliga för kunden.

– Jag var särskilt glad över att Tiera var en tjänsteleverantör med verkligt övergripande ansvar. Det gav stabilitet i projektet och det fanns en stark tillförsikt om att också detta projektet skulle bli framgångsrikt, säger Ahola.

– Jag är också positivt förvånad över att ett offentligt företag kan bedriva verksamhet mycket rent på kundens villkor, fortsätter Ahola.


Samspel och hantering av förväntningar i en viktig roll

När man inleder ett liknande ibruktagandeprojekt anser Ahola att det är viktigt att ha ett djupgående uppstartssamtal som tar hänsyn till båda parters förväntningar och mål. Det är också viktigt att upprätthålla en god samverkan mellan leverantören och kunden från första början.

– Samspelet mellan parterna i detta projekt fungerade som det skulle. Att hitta en gemensam grund är A och O i allt, summerar Ahola.