Sote- ja hyvinvointipalvelut

Tutustu valmiiksi kilpailutettuihin ratkaisuihin hyvinvointialueille

Tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen uudistamiselle kuntasektorilla on suurempi kuin koskaan ennen uusien hyvinvointialueiden myötä. Hyvinvointialueiden valmistelijat tekevät jo työtä, jotta kaikki kuntalaiset saisivat laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti toteutettuna.

Tiera on aktiivisesti mukana auttamassa ja tukemassa hyvinvointialueita vaikuttavien palveluiden kehittämisessä. Tämän mahdollistavat valmiiksi kilpailutetut palvelut sekä Tieran oma ja kumppaniverkoston asiantuntijuus.

Kunnille ja hyvinvointialueille sotepalveluiden valikoimasta löytyy edelleen palveluita, joita voi kohdentaa eri palvelualueille:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Tutustu palveluihin

Tiera Optima ikoni

Tiera Optima

Kotihoidonja kuljetusten strategiseen optimointiin

Tiera Seesam - avaimeton ovenavaus ikoni

Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus

Mobiilisti hallittava lukitusjärjestelmä

Tiera Vire ikoni

Tiera Vire

Kuntalaisten ja organisaatioiden digitaalinen ja yhteisöllinen hyvinvointipalvelu

Mobiili Kotihoito ikoni

Mobiili Kotihoito

Kotihoidon ammattilaisten toiminnanohjauspalvelu

Tiera PSOP ikoni

Tiera PSOP

Palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnoinnin helpottaja

Tiera Elli ikoni

Tiera Elli

Etäpalvelut mahdollistavat kotiin tarjottavien palveluiden laajan saavutettavuuden

SOTE-palveluiden avainlukuja

3 miljoonaa

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän väestöpeitto

Yli 50%

kunnista palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttäjiä

Yli 80

Mobiili Kotihoito -asiakasta

60 %

lisää aikaa asiakastyöhön

Hyödynnä valmista ja varmista palveluiden jatkuvuus

Tuemme jo 18 hyvinvointialueen työtä ympäri Suomen tarjoamalla valmiiksi kilpailutetut ICT- ja digiratkaisut arkeen. Lataa hyvinvointialueille valmiiksi kilpailutetut ICT- ja digiratkaisut -esite itsellesi.

Asiakkaidemme tarinoita

Tietohallinnon asiantuntijat tuovat Tieran laajat resurssit kuntien käyttöön

Kuusamon kaupunki siirsi vuonna 2011 tietohallinnon asiantuntijapalvelunsa Tieralle. Ulkoistuksen myötä Tieralle siirtyneet tietohallinnon asiantuntijat jatkoivat suurimmilta osin töitään Kuusamon kaupungin tietohallinnon parissa, mutta heille avautui suuremman organisaation verkostot, tuki ja valtakunnallinen näköala kehitystyön selkärangaksi. Kuusamo on katsonut paremmaksi ostaa tietohallinnon asiantuntijuuden sen sijaan, että palkkaisi asiantuntijoita itselleen. 

PSOP mahdollistaa valinnanvapauden toteuttamisen Päijät-Hämeessä

Parasta palvelua -toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä tukee PHHYKY:n strategiaa asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamiseksi.

Kymsote tyytyväinen PSOP:in käyttöönottoprojektiin ja Tieran asiantuntemukseen

Vuodenvaihteessa aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) PSOP-käyttöönottoprojekti saatiin päätökseen helmikuun lopussa. Kouvolan alueella…

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP vähensi työmäärää ja paransi palvelua Kainuun sotessa

Kainuun sotessa ostopalvelujen järjestämisen sujuvuutta on lisännyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPin käyttöönotto. Hyväksi koetun PSOPin…

Vire-verkkovalmennuksella työhyvinvointiin lisävirtaa

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa laadittiin Kainuun Soten henkilöstölle Vire-verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena oli kokeilla virtuaalista valmennusta hyvinvoinnin tukimuotona, tukea työntekijöiden omaa hyvinvoinnin edistämistä, tarjota tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista ja hyvinvoinnin ja työn yhteydestä sekä pilotoida Tiera Vire-sovellusta henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen välineenä.

Essote loi yhtenäisen kotihoidon toimintamallin Mobiili kotihoidolla

Essote yhdisti Etelä-Savon kotihoitojärjestelmät ja otti käyttöön yhteisen toimintamallin hyödyntäen Tieran Mobiili kotihoito -palvelua.