Tieran asiantuntijaverkosto (DPS)

Monipuolinen valtakunnallinen osaajaverkosto käytössäsi

Tarvitsetko hankejohtajaa, projektipäällikköä, tietosuoja-asiantuntijaa, määrittelijää, ohjelmistokehittäjää, palvelumuotoilijaa tai muita asiantuntijoita?

Hyödynnämme Tieran asiantuntijoiden lisäksi dynaamisen hankintajärjestelmän avulla hankittua asiantuntijaverkostoa. Tieran laajasta asiantuntijaverkostosta löydät asiantuntijan käyttöösi tehtävään kuin tehtävään. Asiantuntijoiden osaaminen on jaettu seitsemään asiantuntijakoriin. Koreistamme löytyy monenlaista osaamista, kuten saavutettavuuden arviointia, projektien hallinnan osaamista, tietoturvan ja tietosuojan kehitystä ja ohjelmistokehittäjiä sekä monia muita osaajia. Koreihin ja niihin hyväksyttyihin toimittajiin pääset tutustumaan alempaa. Sivun alhaalla on ohjeet toimittajille koreihin hakeutumisesta.

”DPS-kilpailutus tehtiin aidosti yhdessä ja ymmärrys Tieran tavasta tehdä DPS-kilpailutus kasvoi. Kilpailutuksessa edettiin määrätietoisesti ja Tieran puolelta saatiin hyvää asiantuntija-apua esimerkiksi lakiasiantuntijalta. Lopputulos oli hyvä ja haastattelut oli järjestetty hyvin. Odotamme mielenkiinnolla, miten DPS-kilpailutusprosessia saadaan kehitettyä jatkossa.”

-Mari Niskanen Kainuun hyvinvointialueen valmisteluhanke

Miksi asiakkaamme kannattaa hyödyntää Tieran asiantuntijaverkostoa?
 • Tiera on selvittänyt puolestanne jokaisen toimittajan soveltuvuusvaatimukset koreihin pääsyyn eli substanssiosaamisen, rikosrekisteriotteet, taloudellisen tilanteen ja tilaajavastuutiedot.
 • Luotettavassa toimittajaverkostossamme on yli 100 sopimustoimittajaa.
 • Tieran tiimi on tukenasi koko palveluprosessin ajan.
 • Sopimusehtomme pohjautuvat vuoden 2015 julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JIT 2015)
 • Hoidamme mm. sopimushallinnan ja toimittajahallinnan.
 • Tieran korivalikoima kattaa laajasti eri osaamisalueet ja tarpeet. Korivalikoimalla tarkoitetaan seitsemää koria, joista löytyy erilaista substanssiosaamista. Koreihin pääsee mukaan sekä pieniä että isompia yrityksiä, jotka täyttävät korikohtaiset soveltuvuusvaatimukset. Korirakenne tukee sekä tiimien että yksittäisten asiantuntijoiden hankintaa.

Mikäli emme käytä Tieran omia asiantuntijoita katsomme hankinnan arvosta riippuen, voidaanko edetä pienhankinnalla (hankinnan arvo 60 000 € tai alle) vai lähdetäänkö minikilpailuttamaan.

Pienhankintaprosessi etenee nopeammin kuin minikilpailuttaminen, joskin minikilpailuttaminen on ketterämpää kuin puitesopimusjärjestely. Minikilpailutus tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on on kevyt ja joustava hankintamenettelytapa.

Suunnittelemme ja teemme minikilpailutuksen asiakkaan kanssa. Yhteistyöllä varmistamme kilpailutuksen laadun ja laajemman hyödyntämisen.

Miten DPS eli dynaaminen hankintajärjestelmä eroaa puitejärjestelystä?
 • Minikilpailutus DPS:ssä on puitejärjestelyä nopeampi ja helpompi.
 • Hankintaprosessi on sujuva, koska soveltuvuusvaatimukset kuten rikosrekisteriote ja -tilaajavastuuasiat on jo tarkistettu.
 • Toimittajat voivat hakea mukaan DPS:n koko sen voimassaolon ajan toisin kuin puitejärjestelyssä.
 • DPS:n käyttäminen ei vaadi asiakkailtaan ennakoivia toimia (esim. liittymistä puitesopimusjärjestelmään)
Hae käyttöösi asiantuntija kuvaamalla tarpeitasi

Asiantuntijaverkostosta tarvittavan asiantuntijan haku käynnistyy tarvekuvauksen avulla. Lähetä tarvekuvauksesi osoitteeseen: asiantuntijapalvelut@tiera.fi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian sopivan asiantuntijan tai asiantuntijatiimin tarjoamiseksi.

Tarvekuvauksesta olisi hyvä käydä ilmi:

 • Asiantuntijapalvelun tavoite
 • Kuinka monta asiantuntijaa tarvitaan
 • Millaista työkokemusta ja osaamista edellytetään
 • Ajankohta tai kesto toimeksiannolle (jos tarpeellista, kuvaa tarkemmin, esim. 60% kokonaistyöajasta tai 2htp/vko)
 • Työmääräarvio tai budjetti
 • Tapahtuuko työskentely paikan päällä ja onko etätyöskentelymahdollisuutta
 • Käsitelläänkö työssä henkilötietoja. Kuvaa tarvetta käsitellä henkilötietoja
 • Muut mahdolliset lisätiedot, jotka auttavat sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Mikäli asiantuntijaverkostossamme ei ole sopivaa asiantuntijaa käytettävissä, toteutamme tarpeen mukaisen minikilpailutuksen soveltuvasta dynaamisesta hankintakorista, jonka jälkeen valittu asiantuntija voi aloittaa työn.

Esimerkkejä jo kilpailutetuista asiantuntijapalveluista

Reunamo Education Research Oy on opetus- ja kasvatusalan asiantuntijayritys. Tuotamme tieteellisesti luotettavia, tutkimusperustaisia välineitä laadunarviointiin ja laadunhallintaa niin hyvinvointialueille, kunnille kuin yksittäisille palveluntuottajille. Palveluihimme kuuluu olennaisena osana lisäksi tutkimusperustaiset koulutukset, pidemmät koulutuskokonaisuudet sekä asiantuntijapalvelut. ReunamoEdu on osa Kuntien Tiera Oy:n asiantuntijaverkostoa (DPS), ja yhdessä Tieran kanssa me olemme luoneet laadunhallinnan ja kokonaisuuden, jonka palveluita Tieran omistajakunnat pääsevät notkeasti ottamaan käyttöönsä valmiin kilpailutuksen avulla. 

Popula.ai on pilviympäristöön toteutettu väestöennustepalvelu, joka auttaa arvioimaan erilaisia tulevaisuuden väestöskenaarioita, ikärakenteen kehitystä ja väestön sijoittumista kunnan alueella. Palvelu tuottaa ennusteet sekä kuntatasolla että erilaisille kunnan sisäisille aluejaoille, kuten suur-, pien- tai koulualueille.

Capful on vuonna 1999 perustettu skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Autamme asiakkaitamme ennakoimaan mahdollisia tulevaisuuksia, hyödyntämään toimintaympäristön muutoksia ja epävarmuuksia, rakentamaan konkreettisia ja kestäviä strategioita ja tiekarttoja, sekä viemään ne käytäntöön syvällisessä yhteistyössä. Asiantuntijoillamme on yli 430 projektin kokemus eri toimialoilta ja sektoreilta, ja erityisen vankkaa kokemusta kuntakentän skenaario- ja strategiatöiden läpiviennistä ympäri Suomea.

Tarvitsetko projektipäällikköä nopealla aikataululla

Tiera on kilpailuttanut projektipäällikköpoolin. Näin ollen projektipäällikkö on mahdollista saada nopealla aikataululla. Projektipäälikköpooliin on kilpailutettu kaksi jonoa: hallinnolliset projektipäälliköt ja tekniset projektipäälliköt. Jonot toimivat etusijaperiaatteella.

Ole yhteydessä lomakkeella projektipäällikkötarpeen tullen! Lähdemme selvittämään ensimmäistä vapaata projektipäällikköä jonosta. Sen jälkeen seuraa mahdollinen haastattelu. Haastattelun jälkeen voidaan laatia toimeksianto. Näin helppoa se on!

Hae toimittajaksi Tieran asiantuntijaverkoston dynaamiseen hankintajärjestelmään

Hyväksymme asiantuntijaverkostoon osaavia ja kokeneita asiantuntijoita, joilla tavallisesti on useamman vuoden osaaminen vaadittavilla osa-alueilla, kokemusta kuntakentällä tai julkishallinnossa toimimisesta ja tehtävässä vaadittava kielitaito. Varmistamme myös, että toimittajilla on tilaajavastuutiedot kunnossa ja Rating Alfa A tai parempi sekä rikosrekisteriotteet on tarkastettu.

Alla pääsee täyttämään osallistumishakemuksen Asiantuntijaverkosto (DPS):n koreihin. Palvelu vaatii rekisteröitymisen tai kirjautumisen.

Virallisen hankintailmoituksen näet Hilmasta.

Kiinnostuitko?

Marianne Prepula

Palvelupäällikkö

Tutustu asiantuntijakoreihin

Tietoturva ja tietosuoja ikoni

Tietoturva ja tietosuoja

Digitalisaation edistäminen ikoni

Digitalisaation edistäminen

Tiedolla johtaminen, analytiikka ja data-aineistot ikoni

Tiedolla johtaminen, analytiikka ja data-aineistot

Projekti- ja hankehallinta ikoni

Projekti- ja hankehallinta

Tietohallintojohtamisen kehittäminen ikoni

Tietohallintojohtamisen kehittäminen

Ohjelmistokehittäjä ja ketterät menetelmät ikoni

Ohjelmistokehittäjä ja ketterät menetelmät

ICT-infran kehittäminen ikoni

ICT-infran kehittäminen

Ajankohtaista

Tiedolla johtamisen verkostotilaisuus

Apua resurssi- ja osaamispulaan kunnille ja hyvinvointialueille

Yhdyskuntatoimialan digiturvaa paremmaksi Kuusamossa ja Järvenpäässä Tieran avulla

Näin Tieran laaja asiantuntijaverkosto auttaa