Tieran tavoite ja toiminnan tarkoitus on palvella omistajiensa eli  eri kuntatoimijoiden ICT-tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän varmistamiseksi Tiera kehittää jatkuvasti asiantuntijapalveluitaan asiakkaidensa toiveita kuunnellen ja kehittää aktiivisesti toimintamalleja tukeakseen omistaja-asiakkaitaan heidän kohtaamissaan haasteissa.

Tieran omistaja-asiakkaiden käytettävissä on laaja valtakunnallinen tietohallinnon asiantuntijaverkosto, joka koostuu Tieran omian asiantuntijoiden lisäksi kilpailutetuista alihankkijoista sekä omistaja-asiakkaiden omista osaajista.

Asiantuntijaverkostoomme liittyneitä toimijoita voi hyödyntää esimerkiksi uusien teknologiavalintojen, kuten alati kehittyvien pilvipalveluiden, arvioinnissa ja käyttöönotoissa. Joustava ja kevyt hankintamalli tarjoaa hyvät edellytykset kuntaorganisaatioiden toiminnan ja tietohallinnon ketterälle kehitykselle, onpa sitten kyse uusien tai vanhojen palveluiden parantamisesta tai ennakkoluulottomasta uudelleen muotoilusta.

Asiantuntijaverkosto perustuu ns. dynaamiseen hankintamenettelyyn, jonka lähtökohta on tukea Tieran ainutlaatuista palvelukykyä. Dynaaminen hankintamenettely laajentaa ja vahvistaa Tieran asiantuntijaverkostoa ja ensimmäisessä vaiheessa etenkin digitaalisuuden edistämisen, tietohallintotoimintojen kehittämisen, kokonaissuunnittelun sekä ICT-infrastruktuurin alueilla.

Käytännössä dynaaminen hankintamenettely etenee kevyen, asiakkaan tavoitteiden mukaisen ja Tieran toteuttaman minikilpailutuksen myötä. Siinä palvelun toteuttaja valitaan verkostoon ennakkoon valittujen asiantuntijoiden piiristä. Tämän jälkeen valittu asiantuntija voi aloittaa työn.