I Tavastehus stödjer och hjälper IKT sektorerna med förnyelse

Förutom informationshanteringsdirektör Jouni Jäkkö har IT-organisationen i Tavastehus sex experter som stödjer stadens sektorer i digital omvandling och utveckling. Arbetet omfattar mångsidiga uppgifter inom informationshantering i samband med både projekt och förändringsledning samt operativt arbete relaterat till datakommunikation, införande av nya system, anskaffning av utrustning samt informationssäkerhet och användarinstruktioner.

– Vår uppgift är att hitta lösningar när arbetet förnyas och automatiseras, sammanfattar Jäkkö.

– Vårt arbete fokuserar på den operativa verksamhetens kostnadseffektivitet och naturligtvis på att grundläggande IKT fungerar så bra, säkert och effektivt som möjligt – annars blir det omöjligt att utveckla verksamheten och främja digitaliseringen, fortsätter han.

Till stöd för detta arbete inleddes också IKT-partnerskapet med Kommunernas Tiera Ab. I Tavastehus överfördes IKT-tjänsterna från Sarastia till Tiera som en del av en företagsöverlåtelse i slutet av 2019. Tavastehus bidrog till att överlåtelsen av verksamheten skedde just till Tiera.

Inhouse-samarbetet hjälper till att förbereda för framtiden

– IKT:s betydelse för att stödja och möjliggöra utvecklingen av verksamheten erkänns, men det finns fortfarande hinder att bryta ner, och å andra sidan innebär resurser och prioritering egna utmaningar. Med Tiera-samarbetet ville vi ha en partner, uttryckligen en inhouse-operatör, som kan garantera kvalitet och förutsägbara kostnader för vår verksamhet, säger Jäkkö.

Enligt Jäkkö stöder Tiera-samarbetet förverkligandet av stadens vision och det var också viktigt att förbereda sig inför framtiden. Eftersom social- och hälsovårdsverksamheten övergår från kommunerna till välfärdsområdena kommer volymerna att minska och kostnaderna måste kunna anpassas till förändringen.

– Partnerskapet med Tiera möjliggör en flexibel övergång och en kostnadsstruktur som uppfyller behoven.

 

Partnerskapet stärker kompetensen och resurserna, vilket direkt återspeglas i kvaliteten på tjänsterna

Mindre än ett år efter överlåtelsen slutfördes transit- eller förändringsprojektet, och under hösten 2020 samarbetade Tavastehus och Tiera för att övergå till servicehantering.

– Förändringen har underlättats av välbekanta experter som har fortsatt att arbeta med vårt team. De känner till miljön och praxisen, och vi har dessutom fått andra experter från Tiera som stärker vår expertis.

Samarbetet behöver ännu utvecklas, men resan har börjat bra. Jäkkö hoppas särskilt att man genom samarbetet ytterligare kan stärka den systematiska utvecklingen.

– Tjänsten måste kontinuerligt utvecklas så att slutkunderna är nöjda. IKT:s roll kommer att växa ännu mer i framtiden, även när det gäller grundläggande IKT, i takt med att arbete och information digitaliseras, och vi kommer att fokusera ännu mer på att betjäna kommuninvånarna och möjliggöra service dygnet runt.

Vad har då IKT-partnerskapet lärt Tavastehus IT-team under det första året?

– Samarbetet har stärkt vår kompetens och våra resurser inom bland annat störningshantering. Detta återspeglas direkt i kvaliteten på tjänsterna och minskar våra risker. Vårt arbete vilar nu på bredare axlar, men ansvaret kan inte utkontrakteras. Jag anser att kontrollen och ansvaret måste ligga hos staden själv. Vi bygger tillsammans ett samarbete för att kunna erbjuda bättre tjänster, säger Jäkkö.

Se Tavastehus kundberättelse och Jouni Jäkkös intervju på video >>