Tiera

Sovellustukipalvelut

Kuntasovellusten ylläpito- ja tukipalvelut

Kunnissa ja kaupungeissa on käytössä satoja erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä, joiden hallinta, ylläpito ja tuki sitovat merkittävästi organisaation IT-resursseja. Jotta sovelluksista voi saada kaiken hyödyn irti, käytön tulee olla sujuvaa ja niiden tulee toimia kuten pitää.

Tieran Sovellustukipalvelut auttavat kuntasovelluksien sekä eri toimialojen, kuten hallinnon, soten, opetuksen ja teknisen toimen järjestelmien ylläpidossa sekä käyttöönotoissa.

Tarjoamme kunta-asiakkaillemme myös sovelluksiin liittyviä kehitys- ja asiantuntijapalveluita. Palvelu perustuu valmiisiin prosesseihin sekä selkeään tukimalliin.

Palvelu sisältää:

 • Tietojärjestelmien ylläpito
 • Office 365 -palvelut
 • Tietojärjestelmien käyttöönotot
 • Tietojärjestelmien kehitys- ja asiantuntijapalvelut

Miksi sovellustukipalvelut?

 • Käytössä olevien sovelluksien ja -järjestelmien asiantunteva ylläpito- ja tukipalvelu
 • Kokenut asiantuntijatiimi tietojärjestelmien käyttöönottoihin ja kehitykseen
 • Auttaa varmistamaan sovelluksien käytettävyyden ja toimivuuden
 • Vapauttaa kuntaorganisaation resursseja
 • Tieralla valmiit, valtakunnalliset prosessit sekä selkeä tukimalli
 • Asiakas saa teknisen pääkäyttäjätuen ja nimetyn yhteyshenkilön
 • Tiera ylläpitää ja vastaa teknisestä dokumentaatiosta, joka auttaa kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa
 • Auttaa varmistamaan sovelluksien tietoturvallisuuden
 • Mahdollistaa tietojärjestelmien kehittämisen
 • Huomioi kokonaisarkkitehtuurin

Tieran sovellustukiasiantuntijoilla on monipuolinen ja vahva kokemus nimenomaan kuntakentän sovelluksien ylläpidosta ja kehittämisestä. Tunnemme asiakkaidemme ympäristön ja autamme kuntaorganisaatioita kehittämään tietojärjestelmiä ja sovelluksia niin, että ne vastaavat toiminnan tarpeita sekä toimivat yhteen nykyarkkitehtuurin kanssa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Jyri Lehtonen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ulkoistuspalvelut