Tiera

Kasvatuksen ja opetuksen palvelut

Digitaaliset palvelut helpottamaan oppimisen ja oppijan arkea

Tulevat ja meneillään olevat hallinnolliset uudistukset ja sisällölliset reformit vahvistavat entisestään kasvatuksen ja opetuksen merkitystä yhteiskunnan keskiössä. Kunnat kehittävät palvelujaan, ja koulutuskentässä halutaan hyödyntää teknologiaa vielä laajemmin opetuksessa oppijan hyväksi.

Teknologia luo mahdollisuuksia, mutta mitä hyötyä uuden teknologian käytöstä on oppijalle? Teknologian hyödyntämisen lisäarvo kumpuaa sen roolista välineenä ja mahdollistajana. Lisäarvoa on kokonaisvaltainen tieto oppijan oppimisesta: miten hän kehittyy, ja miten oppijaa voidaan tukea oikeilla tavoilla oikea-aikaisesti. Välillisesti lisäarvoa tuovat myös kasvatuksen ja opetuksen prosessien suoraviivaistaminen, tehostaminen ja turvallisuus.

Teknologiset välineet helpottavat arkea ja vapauttavat aikaa. Kasvatuksessa ja opetuksessa käytettävien työkalujen, sovellusten ja applikaatioiden verkosto on laaja ja kasvava. Hankittuja työkaluja halutaan käyttää ja lisätä hyötyä pedagogisesti, tämä tarkoittaa myös esimerkiksi käyttäjähallinnan modernisointia, jotta laitteita ja sovelluksia on helppo ja turvallinen käyttää.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Taina Uusi-Illikainen

Tuotantopäällikkö, opetus ja kasvatus

Tieran kasvatuksen ja opetuksen palvelut

Edison sähköinen työpöytä ikoni

Edison sähköinen työpöytä

Helppokäyttöinen ja edistyksellinen oppimisalusta yhteisölliseen oppimiseen kooten opettajien ja oppilaiden kaikki sähköiset työvälineet yhteen näkymään yhdellä kirjautumisella

Edustore-hankintakanava ikoni

Edustore-hankintakanava

Esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammattikoulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön suunniteltu digitaalisten oppimismateriaalien hankinta- ja hallintapaikka

Tiera Vesseli - Varhaiskasvatukseen ikoni

Tiera Vesseli – Varhaiskasvatukseen

Uusi varhaiskasvatuksen moderni palvelukokonaisuus – enemmän kuin toiminnanohjausjärjestelmä, joka vapauttaa henkilökunnan ajan vuorovaikutukseen lasten kanssa

Tiera Vire ikoni

Tiera Vire

Kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua parantava digitaalinen hyvinvointipalvelu

Tiera Optima ikoni

Tiera Optima

Strateginen optimointityökalu palveluiden ja koulukuljetusten optimointiin

Tiera Verkkokauppa ikoni

Tiera Verkkokauppa

ICT-laitteet ja ­-palvelut yhdellä sopimuksella valmiiksi kilpailutettuna, myös valmiita opetustoimialan kokonaisratkaisuja ja tuotteistettu Digikoulu.

ICT-ratkaisut ikoni

ICT-ratkaisut

Opetuksen ja kasvatuksen palveluita tukevat ICT-ratkaisut

Alustapalvelut ikoni

Alustapalvelut

Alustapalvelut mahdollistavat tehokkaan palveluiden ja prosessien digitalisoinnin.

Hallinnon palvelut ikoni

Hallinnon palvelut

Helpompaa ja tehokkaampaa tiedon- ja dokumenttienhallintaa.

DigiOne

Olemme mukana DigiOne-hankkeessa yhdessä seitsemän kaupungin kanssa. Rakennamme uutta oppimisen ekosysteemiä sekä koulutusta, opetusta ja erityisesti oppijaa palvelevaa digitaalista palvelualustaa, johon hankeajan päätyttyä vuonna 2024 voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat kunnat.

DigiOne numeroina

7

kehittäjäkuntaa

1 430 000

kuntalaisia kehittäjäkunnissa

163 000

oppijoita kehittäjäkunnissa

2020-2023

hankkeen kesto

13 700

opettajia kehittäjäkunnissa

10,8Meur

hankkeen budjetti

Aiheeseen liittyvät uutiset

Tiera Vesselille positiivinen vastaanotto Tiera-kunnissa

Kuntien DigiJoko-valmennusohjelma starttaa lokakuussa

Tiera Verkkokauppa tukee 2. asteen maksuttomaan opetukseen siirtymisessä

ITK-päivät 1.-3.12.

Asiakkaiden tarinoita

Edison ja Edustore pohjana opetuksen digitalisoinnille

Edison ja Edustore kokoavat yhteen koulun sähköiset työvälineet ja tarjoavat vahvan pohjan opetuksen digitalisoinnille.

Digitaaliset ratkaisut tukevat tulevaisuuden oppimista ja opettamista

Digitaaliset oppimisen ja opettamisen ratkaisut tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Opetuspalveluiden digitalisaation myötä monipuolisten sisältöjen ja valinnanvapauden merkitys kasvaa.

Turun kaupunki on ollut alusta asti mukana kehittämässä kuntien yhteistä sähköisten oppimateriaalien hankinta- ja jakelukanava…

Tulossa olevat webinaarit ja tapahtumat

Vaikuttavuutta hyvinvointialueiden valmisteluun

Tieran uudet palvelut toiminnan kehittämisen tueksi

Strateginen johtamismalli kuntajohtamisen uudistamisessa