3.2.2023

DigiOne Undervisning-tjänsten presenterades för första gången på Educa-evenemanget

Kommunernas Tiera och DigiOne-projektet deltog tillsammans i Finlands största utbildningsevenemang, Educa, för att presentera projektets framsteg. I DigiOnes monter kunde man träffa experter från Tiera och projektet som presenterade tjänsten Undervisning i tjänstepaketet DigiOne.

Syftet med DigiOne-projektet är att skapa en riksomfattande digital tjänsteplattform som sammanför lärande- och utbildningssystem för att förbättra lärande och välbefinnande och effektivt producera högklassiga utbildningstjänster. Den digitala tjänsteplattformen samlar alla data, system och tjänster som används av lärare, elever, rektorer, vårdnadshavare och administrationen till en användarvänlig helhet.

Educa, som riktar sig specifikt till lärare och pedagoger, presenterade DigiOne för första gången en tjänstekomponent för lärare till allmänheten. Projektet gav personer som arbetar inom utbildningsområdet en inblick i vad DigiOne betyder i konkreta termer genom att demonstrera några av DigiOnes lärartjänster. Demonstrationerna presenterade undervisningsgruppens databehandling och läroplanens stöd för planering och utvärdering av undervisningen.

Markus Humaloja, pedagogisk expert från Vanda stad som har varit involverad i utvecklingen av DigiOne-projektets undervisningstjänster från början, säger att det nu är rätt tid att införa tjänster som rör lärarens arbete, som syftar till att underlätta och påskynda arbetsmomenten i verksamheten och därmed frigöra mer tid för själva undervisningsarbetet.

”Även om utvecklingen av tjänsten fortfarande pågår, börjar vi få en komplett uppsättning funktioner som säkert var av intresse för Educa-besökare. Det var fantastiskt att kunna introducera DigiOne Undervisning-tjänsten på ett verkligt system”, säger Humaloja.

Mer information:

Taina Uusi-Illikainen
Produktionschef, Omat ratkaisut
DigiOne-projektet
Kommunernas Tiera Ab
Tfn 040 669 4771, taina.uusi-illikainen@tiera.fi

Markus Humaloja
Pedagogisk expert
Vanda stad
Utbildning och lärande, DigiOne-projektet
Tfn 050 304 1482, markus.humaloja@vantaa.fi
https://www.digione.fi/

Tiera ordnar ett DigiOne-evenemang i Gräsviken i Helsingfors den 27 april 2023.