Video: IKT-samarbete möjliggör utvecklandet av digitala tjänster i Siilinjärvi

Siilinjärvi lade ut sina IKT-tjänster i sin helhet till Kuntien Tiera år 2020. Efter vår några år långa gemensamma resa har man i Siilinjärvi upptäckt fördelarna med samarbetet. IKT-personalen i kommunen i Norra Savolax överfördes i samband med utläggningen som gamla anställda till Tiera och kunde fortsätta att arbeta i samma lokaler.

Du kan också se videon här: https://www.youtube.com/watch?v=j4_yTMzlWHY

Samarbetet ger Siilinjärvi tydliga besparingar och möjlighet att utveckla tjänsterna på ett smidigt sätt. Nya digitala tjänster har införts i kommunen, vilket gör det lättare för kommuninvånarna att sköta sina ärenden och detta möjliggör också en bättre kundservice.

 

Läs mer:

Siilinjärvi investerar i utvecklingen av digitala tjänster – Tiera