podcastit

Toiminnan uudistajat

Toiminnan uudistajat -podcastissa Kari Hyvönen keskustelee Suomen kuntatoimijoiden kanssa kuntien ajankohtaisista muutoksista sekä kuntakentän tulevaisuudesta. Podcast elää mukana kuntien muutosta ja auttaa ymmärtämään kuntakentän tulevaisuutta.

Ensimmäisellä kaudella kuulemme muun muassa siitä, kuinka Kuusamo digitalisoituu ja valmistautuu palvelemaan yhteensä miljoonaa Kuusamon yhteisöön tunnistettua henkilöä ja kuinka kuntaorganisaation johtaminen, strategian toteuttaminen sekä työllisyyden hoito nykyaikaistuvat kunnissa.

Kouluissa rakennetaan loistavaa tulevaisuutta muuttuvan maailman keskellä

Miten koulutus muuttuu tulevaisuudessa ja millaisten asioiden oppiminen on kouluissa olennaista? Entä miten koulutuksen rahoitus...

Mistä kaupunkien vetovoima syntyy? Case Tampere

Tampere on useana vuonna ollut Suomen vetovoimaisin kaupunki. Tässä jaksossa perehdymme siihen, mikä tekee Tampereesta niin veto- ja pitovoimaisen ja mitä muut kunnat voivat Tampereelta oppia. Perehdymme myös kuntien ja kaupunkien rooliin koko alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittäjinä.

Vastuullisuus kasvaa yhä suurempaan roolin kuntien toiminnassa

mitä vastuullisuus tarkoittaa tämän päivän kunnissa ja kaupungeissa ja miksi se on niin tärkeää. Keskustelussa mietitään myös, miten vastuullisuutta käytännössä toteutetaan ja johdetaan ja millainen rooli kaupunkilaisilla on tässä työssä.

Miten syrjäytymistä ehkäistään kannattavasti, tehokkaasti ja mitattavasti?

Toiminnan uudistajien ensimmäisen kauden päätösjaksossa keskustellaan siitä, miten voisimme tunnistaa ja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkeää ensisijaisesti nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin vuoksi, mutta sillä on voimakas vaikutus myös kunnan toimintaan ja talouteen.

Mitä tiedolla johtaminen vaatii kunnissa?

Toiminnan uudistajien kolmannessa jaksossa keskustellaan Turun kaupungin uudesta johtamisen mallista ja sen vaikutuksista kaupungin virkamiesjohdon arkeen sekä tieto- ja osaamistarpeisiin.

DigiOne uudistaa opetus- ja kasvatusalaa

DigiOne on uusi oppimisen ekosysteemi, joka tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia opetuksen ja kasvatuksen järjestämiseen ja edistää oppijalähtöistä ajattelua. Ekosysteemiä kehitetään yhteistyössä Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Lahden sekä Kuntien Tieran kesken. Vuodesta 2024 DigiOnea ja sen toimintamalleja aletaan jalkauttaa myös muihin Suomen kuntiin.

Osallisuuden ja asiakaspalvelun digimuutos 3.0

Toiminnan uudistajat -podcastin viidennessä jaksossa keskustellaan osallisuudesta ja asiakaspalvelusta. Kuntakentässä on viime vuosina otettu matkailijat,...

Kuinka kuntien strategiset tavoitteet saavutetaan?

Tieran tuoreessa Toiminnan uudistajat -podcastissa tutustutaan kuntakentän toiminnan uudistajiin ja saadaan ideoita muutoksen toteuttamiseen. Ensimmäisessä...

Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon – Kuusamon digitalisaatio

Toiminnan uudistajat -podcastin toisessa jaksossa keskustellaan digikyvykkyyksien kehittämisestä ja kuntien digitalisaatiosta. Kari Hyvönen on tällä...

Järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvointipalveluiden tuottamisessa

Toiminnan uudistajien neljännessä jaksossa keskustellaan siitä, miten hyvinvointialueiden perustaminen muuttaa kuntaekosysteemiä ja mikä on järjestökentän rooli tulevaisuuden sotepalveluiden tarjoamisessa.