31.5.2023

Teemu Immonen utnämnd till Tieras personaldirektör och medlem i ledningsgruppen

Teemu Immonen har utnämnts till Tieras personaldirektör och medlem i ledningsgruppen från och med 20.4.2023. I sin roll ansvarar Teemu Immonen för Tieras personaladministration, planering och verkställande av Tieras personalstrategi, samt utveckling av personalens kompetens.   

Teemu har nästan 30 års erfarenhet av mångsidiga HR-uppgifter i stora internationella företag som Accountor Services Oy, Huhtamäki Oyj, ICL Invia Oy, TietoEnator Oyj och Orion Abp. Teemus mångsidiga HR-bakgrund inom personalutveckling och erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupper kommer att vara till nytta för Tieras tillväxt.     

– Jag hälsar Teemu Immonen varmt välkommen till Tiera! Teemu har både stark internationell HR-erfarenhet och affärskunnande. Jag litar på hans förmåga att bygga upp Tieras anda och kultur samt att främja välbefinnandet och kompetensen i vår arbetsgemenskap. Tiera har vuxit kraftigt under de senaste åren, både vad gäller omsättning och antal anställda, och Teemus gedigna erfarenhet stärker även Tieras ledningsgrupp, säger Tieras verkställande direktör Jyrki Halttunen. 

Mer information: 

Jyrki Halttunen, verkställande direktör, Kommunernas Tiera Ab 
Tfn 045 888 7220 
jyrki.halttunen@tiera.fi 

Teemu Immonen, personaldirektör, Kommunernas Tiera Ab
Tfn 050 577 4069
teemu.immonen@tiera.fi