17.2.2023

Nokia stad väljer lösningen Tiera City för att harmonisera processerna kring markanvändning och den byggda miljön

Tiera och staden Nokia har kommit överens om upphandling av Tiera City. Tiera City är en datamodellbaserad och processdriven helhetslösning för kommunernas byggda miljö, som kombinerar centrala stadsplaneringsfunktioner och deras datahantering under ett övergripande system. Lösningen levereras enligt SaaS-modellen som en tjänst.

Avtalet, som undertecknades i februari 2023, omfattar alla Tiera Citys funktionella delsystem, externa integrationer, ett drifttagningsprojekt, dataöverföring från befintliga system och utbildning av administratörer.

I och med upphandlingen effektiviserar Nokia digitaliseringen av serviceområdet stadsutvecklingstjänster genom att kombinera alla data under samma SaaS-system. Samtidigt gör man planeringen datamodellbaserad, påskyndar och effektiviserar processerna och arbetet genom ERP och förbättrar informationsledningen. Allt detta förbättrar också samarbetet mellan myndigheterna och stadens kundtjänst för invånarna i kommunen.

”Specifikationsfasen för Smart City -systemet, inklusive konkurrensutsättning, har varit ett långt projekt som pågått i mer än tre år. Genom att ta i bruk systemet förbereder vi oss för Nokias framtida utvecklingsbehov, befolkningstillväxt och lagstiftningsändringar under beredning. Vårt mål är att hela systemet ska vara i full drift i slutet av 2024 och att avvecklingen av gamla system ska vara klar”, säger Kari Stenlund, direktör för markanvändning i Nokia stad.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda Nokia den mest avancerade helhetslösningen för byggd miljö på marknaden. Det undertecknade avtalet stärker Tieras och Nokias samarbete och skapar också förutsättningar för en långsiktig serviceutveckling tillsammans”, säger Kai Pousi, affärschef på Tiera.

Planeringen av införandet av Tiera City -systemet inleds i mars 2023 och målet är att ta i drift den första delen av projektet i slutet av sommaren. I den första fasen kommer datahantering, processtyrning och fastighetsbildning att införas. Därefter står planläggning, aktuella detaljplaner och tillståndshantering på tur. Driftsättningsprojektet tar cirka ett och ett halvt år och omfattar flera delleveranser.

”Nokia stad spelade en stor roll när kundernas behov och senare konkurrensutsättningen inleddes tillsammans med fyra andra föregångarkommuner. Det har varit lärorikt och intressant att arbeta tillsammans med kommunerna i projektet från allra första början, säger Vesa Raulos, lösningschef på Tiera.

”Utan Tieras omfattande expertteam och de kommuner som deltar i konkurrensutsättningen hade det varit för utmanande för en enskild stad att definiera och konkurrensutsätta projektet”, säger Kari Stenlund. 

Mer information:

Kommunernas Tiera:
Kai Pousi, affärschef, Smart City-lösningar, tfn +358 40 585 5400, kai.pousi@tiera.fi

Nokia stad:
Kari Stenlund, markanvändningschef, tfn +358 44 486 1609