6.4.2023

Tiera är en kanal för små och medelstora företag till den offentliga sektorn.

Tiera är porten till den offentliga marknaden för kommersiella IKT-tjänsteleverantörer. Ägarnas gemensamma upphandlingsenhet gör det möjligt för mer än 200 finländska små och medelstora företag att verka inom den offentliga sektorn och ge sina ägare betydande besparingar.

Målet är effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar för samhället

Kommunernas Tiera Ab (Tiera) grundades 2010 på basen av Sitras kommunprogram. Sitra och de grundande kommunerna insåg att kommunsektorn skulle ha nytta av ett nationellt IKT-tjänstebolag för att modernisera kommunernas och samkommunernas föråldrade informationsteknik och hjälpa deras ägare att förbättra sin verksamhet. 

Tiera är idag ett samhälleligt företag som ägs av mer än 380 lokala myndigheter och 20 välfärdsregioner. 

– Vi erbjuder tjänster och kombinerade upphandlingar till hela ägarbasen, så att även de minsta ägarna kan dra nytta av de lärdomar och fördelar som de stora ägarna ger, säger Jyrki Halttunen, verkställande direktör för Kommunernas Tiera.

Framgångsrika upphandlingar leder till besparingar

Tiera är ett gemensamt upphandlingsföretag och ett företag som är knutet till ägarna enligt lagen om offentlig upphandling. Varje år gör vi upphandlingar på över 30 miljoner euro inom IKT-relaterade områden. Ägarna styr bolagets verksamhet så att det gör nödvändiga upphandlingar för att betjäna kommunerna och välfärdsregionerna i deras IKT-verksamhet.

Framgångsrika upphandlingar garanterar den bästa servicen och de lägsta priserna. Tieras expertis inom upphandlingsområdet har vuxit i takt med det stora antalet upphandlingar. 

– Vår professionella konkurrensutsättning ger tydliga besparingar för den offentliga sektorn. Ett exempel är de telekommunikationstjänster som TIERA har upphandlat, där vår enda ägare berättar att ett enda kontrakt sparar mer än en miljon euro per år, säger Jyrki Halttunen, verkställande direktör för Kommunernas Tiera.

Tiera samarbetar med över 200 finländska IKT-företag

Genom underleverantörsavtal och expertupphandlingar omfattar Tieras samarbetspartners mer än 200 finländska IKT-företag. Särskilt små och medelstora företag har haft stor nytta av Tieras offentliga upphandlingar, som sparar leverantörerna en betydande arbetsinsats jämfört med om hundratals kommuner skulle lämna anbud för enskilda upphandlingar. Tiera är därför en viktig och central partner för små och medelstora företag och ger dem en kanal till den kommunala marknaden och välfärdsområdena.

Ytterligare information:

Jyrki Halttunen
Verkställande direktör
045 888 7220
jyrki.halttunen@tiera.fi