Paikkatietopalvelut

Sijaintipohjaisen tiedon tehokas hyödyntäminen

Tiera Paikkatietopalveluiden avulla voidaan tehostaa kuntatoimijoiden prosesseja analysoimalla monenlaista dataa, kuten katuverkkoa, rakennuksia, palveluntuottajia, liikenneverkkoja sekä asukasrakennetta tai palveluiden sijaintia paikka- ja sijaintitiedon avulla. Analysoidusta datasta tuotetaan palvelun graafisten ominaisuuksien tukemana helposti visuaalisia karttakuvaa hyödyntäviä sovelluksia eri käyttötarpeisiin.

Tiedolla johtamisen uusi ulottuvuus

Paikkatiedon hyödyntämisessä on kysymys sijaintipohjaisen tiedon tehokkaasta käytöstä ja joustavasta jakamisesta päätöksenteon tueksi. Operatiivisissa tietojärjestelmissä oleva tieto voidaan tuoda laajemman käyttäjäkunnan tai hyvinvointialueen nähtäväksi, ja tietoja voidaan käyttää erilaisissa ratkaisuissa helposti.

Ratkaisun avulla voidaan yhdistää eri tietojärjestelmien tuottamaa sijainti- ja tilastotietoa helposti käytettävään selainpohjaiseen käyttöliittymään (esim. tilannekuvaan) ja tarjota tiedot sekä sen analysointi ja visualisointi kaikkien sitä suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitsevien käyttöön.

Olennaista on esim. tilannekuvan tuottaminen siitä, missä ovat ihmiset, missä ovat palvelut ja mitkä eri liikkumisen tavat missäkin ovat käytössä. Tilannekuva auttaa ymmärtämään toimintaympäristöä ja sitä kautta kohdistamaan toimenpiteitä oikein ja oikeisiin paikkoihin.

Tieran Paikkatietopalvelut on laaja kokonaisuus

Tiera Paikkatietopalvelut palvelee kuntaorganisaatioita ja hyvinvointialueita monenlaisissa käyttötarpeissa. Useita palvelun eri valmissovelluksia voidaan käyttää sellaisenaan tai mukauttaa omaan tarpeeseen soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisun avulla voidaan siirtyä useista erillisistä ohjelmistoista koostuvasta kokonaisuudesta yhden hallitun alustaratkaisun alaisuuteen.

Ratkaisua tai sen osia voidaan käyttää myös täydentämään nykyisiä ohjelmistoja, jotka eivät välttämättä sovellu kaikkiin muuttuviin tarpeisiin tai tarjoa joustavia mukautusmahdollisuuksia.

Monipuolista kuntalaisviestintää

Tiera Paikkatietopalveluiden avulla kuntalaisille voidaan viestiä esimerkiksi hyvinvointialueen tai kunnan palvelutarjonnasta, hankkeista ja ajankohtaisista tapahtumista karttapalvelun kautta. Myös palautteen antaminen ja osallistaminen tehostuu vaikkapa sijaintipohjaisten kyselyiden avulla.

Tutustu esimerkkeihin tarinakartoista!

Ratkaisun hyödyt ja ominaisuuksia:

  • Laaja alustaratkaisu – tarjoaa useita monipuolisia ja käyttövalmiita sovelluksia
  • Roolipohjaiset käyttöoikeudet eri sovelluksiin
  • Tietojen ja sovellusten jakaminen käyttäjäryhmien kesken hallitusti
  • Yhteinen tiedonhallinta ja tiedon jakaminen erilaisina palveluina tai rajapintojen kautta
  • Mahdollistaa esim. palveluverkostojen tehokkaan analysoinnin ja suunnittelun
  • Sisäinen ja ulkoinen käyttö – kartat ja sovellukset myös kunnan / kuntayhtymän verkkosivuille
  • Tehostaa kenttätyötä karttapohjaisten mobiilisovellusten avulla (kartoitus, inventointi…)
  • Kunnille ja kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille valmiiksi kilpailutettu
  • Useita erilaisia ratkaisupaketteja käyttötarpeen mukaan

Esimerkissä energiadataa kartalla sekä tilastoina

Tiera Paikkatietopalvelut on laaja ratkaisu, joka sisältää myös muita toiminnallisuuksia, jonka avulla tehostetaan organisaation toimintatapoja, jaetaan tietoa kuntalaisille sekä organisaatioiden sisällä. Ratkaisun avulla pystytään myös osallistamaan sidosryhmiä mukaan kehittämään organisaation, hyvinvointialueen tai oman kunnan alueen palveluita ja toimintaa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Ajankohtaista

Missä lähin neuvola tai ikääntyneiden asumispalvelut? – Tiera Paikkatietopalvelut auttavat kartoittamaan Lapin sote-palveluja

Kehitä palveluverkkoa ja johda toimintaa sijaintitiedon avulla

Paikkatietoratkaisu kuntien ja kuntayhtymien käyttöön

Tiera nostaa uinuvan paikkatiedon kuntien päätöksenteon käyttöön