Porin kaupunki on kehittänyt palvelujaan Paikkatietoratkaisua luovasti käyttäen

Porin kaupunki on ollut edelläkävijä paikkatiedon hyödyntämisessä palvelujen kehittämisessä ja tehostamisessa. Kaupungissa on käytetty paikkatietoalustaa monipuolisesti ja tuloksellisesti.

Porin kaupungissa on luotu kuntalaisille helposti saavutettavia ja aiempaa kattavampia tietopalveluita paikkatietoratkaisuja hyväksikäyttäen. Yhdistämällä paikkatietoa erilaisiin asukkaista, tiloista ja liikenteestä kerättyyn dataan, kaupunki on myös saanut tehostettua toimiaan merkittävästi.

“Kaupunki on jo useita vuosia hyödyntänyt paikkatietoa palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Kun aloimme käyttää yksittäisten sovellusten sijasta koko kunnalle tarkoitettua paikkatietoratkaisua, se mahdollisti helppokäyttöiset työkalut yhä laajemmalle joukolle kunnan työntekijöitä”, kertoo Timo Widbom, tietopalveluasiantuntija Porin kaupungin konsernihallinnon kehittämis- ja hyvinvointiyksiköstä.

Porissa paikkatietoratkaisu on nyt ollut 230 kunnan työntekijän käytössä erilaisissa työtehtävissä. Sen avulla voidaan helposti toteuttaa, kehittää ja täydentää kuntalaisten arjessa hyödyllisiä karttapohjaisia palveluita. Käytössä on myös palvelukartta, erilaisia yhteisöpalveluja sekä muun muassa tarinakarttoja, joissa karttoihin yhdistetään kuvia ja tekstiä.

“Olemme julkaisseet muun muassa luonto- ja ulkoilureittejä, nähtävyyksien esittelyitä, koira- ja leikkipuistojen karttoja, joita organisaation työntekijöiden on helppo ylläpitää. Kohteet löytyvät kartalta ja niitä klikkaamalla saa lisätietoa tekstein, kuvin ja linkein. Työntekijät voivat täydentää kohteita esimerkiksi lisäämällä luontopolkukarttaan älypuhelimella nappaamiaan kuvia laavuista ja tulentekopaikoista. Puhelimen GPS yhdistää kuvat sovelluksen avulla karttaan”, Widbom kertoo.

Widbomin mukaan säästää paljon aikaa, kun jokaista erikoiskarttaa ei tarvitse erikseen piirtää tai tehdä aina uudelleen asioiden muuttuessa. Kartat ovat olleet suosittuja. Niiden käyttömäärää onkin helppo seurata. Esimerkiksi retkeilykarttoja ja leikkipuistokarttoja on katsottu kymmeniä tuhansia kertoja parin vuoden aikana. Erityisesti koronakevät on kasvattanut ulkoilukarttojen suosiota.

Kuntalaisille on tuotettu lisäksi monipuolinen palvelukartta, josta löytyy kaupungin kaikkien toimialojen palvelut, yli 300 erityyppistä palvelukokonaisuutta liikuntapaikoista terveydenhuollon toimipisteisiin.

Kartan jokaisesta palvelupisteestä löytyy myös lisätietoa ja mahdollisesti yhteyshenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä sekä linkit palveluiden sivustoille. Responsiiviset palvelukartat kulkevat kuntalaisten mukana kännykässä tai vaikka tabletilla.

 

Paikkatietoja eri tietokantoihin yhdistelemällä apua päätöksentekoon

Porissa on käytössä myös paikkatietoratkaisun työpöytäsovellukset, joiden avulla voidaan yhdistellä, analysoida ja visualisoida helposti päätöksenteon tueksi paikkatietoa ja muuta oleellista dataa eri tietojärjestelmistä.

“Valmistelimme esimerkiksi äänestysalueuudistustamme paikkatietoratkaisun avulla. Meillä oli aiemmin 32 äänestysaluetta ja tarve vähentää niiden määrää mutta säilyttää silti hyvä saavutettavuus. Yhdistimme tietokannoista dataa äänestysikäisten porilaisten asuinpaikoista potentiaalisten äänestyspaikkojen sijaintiin. Tietokone optimoi jokaiselle äänestysikäiselle mahdollisimman lyhyen matkan ja saimme vähennettyä äänestysalueet 23:een”, Timo Widbom kertoo.

Lopputulos ja sen toteuttaminen säästi aikaa ja rahaa. Aiemmin tämä olisi Widbomin mukaan tehty manuaalisesti karttoihin alueita piirtämällä ja selvittelemällä alueen asukasmääriä, mikä olisi vienyt todella paljon työaikaa.

Porissa paikkatietosovellusta on hyödynnetty myös julkisen liikenteen palveluiden parantamisessa. Sovelluksella voi nyt maksaa bussilipun ja seurata reaaliaikaisesti bussien liikkumista. Aiemmin busseja ei voinut seurata lainkaan, ja reitit ja maksut olivat erillisissä sovelluksissa.

 

Palvelukartat ovat helppokäyttöisiä

Palvelukartat ovat helppokäyttöisiä kaikille, jotka ovat käyttäneet verkossa olevia karttapalveluita. Käyttäjä pystyy valitsemaan ja sulkemaan pois haluamansa ominaisuudet helposti. Kun karttaa zoomaa lähemmäksi, myös tiedot näkyvät tarkemmin. Esimerkiksi Porissa kaikki kaupungin sadat palvelut eivät näy yhtaikaa kartalla, vaan käyttäjä voi valita valikosta näytettäväksi, vaikka kaikki jätteenkeräyspisteet tai matonpesupaikat ja edetä siitä tarkempaan tietoon halutessaan.

“Kartassa näkyvää matonpesupaikkaa näpäytettyään käyttäjä voi puolestaan avata linkin, josta löytyy kaikki aiheeseen tarvittava tieto. Se on paljon monipuolisempaa kuin staattinen pdf-kartta, jollaisia on yhä monilla kunnilla käytössä”, Widbom kuvailee.

 

Paikkatietoratkaisulla voi myös kerätä tietoa kuntalaisilta

Timo Widbomin mukaan paikkatietoratkaisu toimii myös informaatioväylänä kuntalaisilta kunnan päättäjien suuntaan.

“Olemme tehneet kuntalaisille kyselyitä paikkatietoratkaisun avulla ja sitouttaneet näin heitä samalla kaupungin kehittämiseen. Olemme pyytäneet muun muassa kuntalaisia merkitsemään heidän turvattomiksi kokemiaan paikkoja kartalle. Esimerkiksi missä heidän mielestään ajetaan liian lujaa tai missä on paljon turvattomuutta aiheuttavaa häiriökäyttäytymistä”, Widbom kertoo.

Porissa on tutkittu myös kyselyin ja karttasovelluksella sitä, miten kuntalaiset käyvät luonnossa ja millaisen matkan he tekevät tai paljonko aikaa käyttävät lähtiessään luontoon.

 

Ennakkoluuloton paikkatiedon soveltaminen toi palkinnon Porille

Timo Widbom kertoo, että Porin kaupunki on ollut paikkatietosoveltamisessa hyvin ennakkoluuloton ja halunnut kulkea paikkatietojärjestelmien kehityksen kärjessä. Porissa on tuotettu uutta soveltaen hyvin asiakaslähtöisiä palveluita. Tämä on huomattu myös muualla. Porin kaupunki oli ensimmäinen suomalainen kuntaorganisaatio, jolle on myönnetty Esrin kansainvälinen Special Achievement in GIS (SAG) -palkinto (2017) innovatiivisesta paikkatiedon ja teknologian hyödyntämisestä ja visualisoinnista. Pori valikoitui yhdeksi palkinnon saajaksi 300 000 organisaation joukosta.

Widbom näkee paikkatietoratkaisun käytölle loputtomasti mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa karttapohjaiset 3D-mallinnukset tulevat olemaan korvaamaton apu uusien asuinalueiden suunnittelussa.

Tilannekuvajärjestelmissä taas voidaan hänen mukaansa yhdistää esimerkiksi rakennuksista olevaa tietoa ja taloustietoa, kun halutaan kartoittaa vaikkapa korjausvelkaa ja -tarpeita. Kun tieto kulkee reaaliaikaisesti järjestelmästä toiseen, kiinteistö- ja taloushallinto pystyvät tekemään suunnitelmia entistä varmemmin ja jouhevammin.

Myös energiankulutuksen seurantaan palvelusta on apua. Sitä on jo hyödynnetty kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutuksen seurannassa ja kunnossapidon suunnittelussa. Kiinteistöjen kartoituksessa on käytetty myös droneja.

Kaiken kaikkiaan Porin kaupunki on aktiivisesti kehittänyt yli 40 Esrin teknologiaan perustuvaa sovellusta. Niiden tavoitteena on ollut esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen ja matkailijoiden houkutteleminen. Kaupungissa etsitään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää paikkatietoratkaisua, sillä mahdollisuudet ovat loputtomat.

 

Haluatko kuulla lisää?

Varaa aika esittelylle, alueelliset asiakkuusvastaavamme odottavat soittoasi!