syyskuu 2019

Tiera nostaa uinuvan paikkatiedon kuntien päätöksenteon käyttöön

Modernit paikkatietoratkaisut tuovat olemassa olevan mutta piiloon jäävän sijaintitiedon nykyistä paremmin näkyviin. Näin piilevä tieto on mahdollista saada todelliseen hyötykäyttöön.

Uusimmilla paikkatietoratkaisuilla voidaan luoda helposti ja joustavasti visuaalisia selainpohjaisia sovelluksia eri käyttötarpeisiin. Paikka- eli sijaintitiedon avulla voidaan tehostaa kuntatoimijoiden prosesseja ja tuottaa tarkkaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Perinteisesti paikkatietoratkaisut ovat olleet ammattilaisten työkaluja ja lähinnä kuntien teknisen sektorin käytössä. ”Tekninen sektori edustaa vain pientä osaa koko kunnan toiminnoista. Mutta sen aineistoja ja rekistereitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sote- ja sivistystoimessa, jos käyttäjille pystytään tarjoamaan tiedot helpossa selainpohjaisessa käyttöliittymässä, joka on mukautettu käyttäjien tarpeisiin”, sanoo paikkatiedosta vastaava kehityspäällikkö Vesa Raulos.

Eroon yhden tarkoituksen sovelluksista

Paikkatiedon hyödyntämisessä on yksinkertaisesti kysymys uinuvan sijaintitiedon tehokkaasta hyödyntämisestä ja joustavasta jakamisesta kuntatoimijoiden päätöksenteon tueksi. Operatiivisissa tietojärjestelmissä oleva tieto tuodaan laajemman käyttäjäkunnan nähtäväksi ja tietoja voidaan käyttää erilaisissa ratkaisuissa helposti.

Paikkatiedon hyödyntämisen tiellä on ollut erilaisia haasteita. Yksi niistä on kuntien organisaatioiden toiminta erillä toisistaan, minkä seurauksena erillisillä hallintoyksiköillä voi olla käytössä yhteensä kymmeniä tai satoja eri tietojärjestelmiä, jotka ovat vain yhteen tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä pistemäisiä sovelluksia.

Vain tiettyyn operatiiviseen käyttöön rajatut tietojärjestelmät saattavat kuitenkin tuottaa tai ylläpitää aineistoja, joilla on kunnassa laajempaa kiinnostusta. Ongelmaksi saattaa nousta se, että tietojärjestelmän oma käyttöliittymä ei mahdollista tällaisen aineiston hyödyntämistä.

Tiera on sijaintitiedon kokonaistoimittaja

Tavoitteenamme on auttaa kuntia piiloon jäävien tietojen hyödyntämisessä. Tarkoituksena on yhdistää eri järjestelmien tuottamaa sijaintitietoa helposti käytettävään selainpohjaiseen käyttöliittymään ja tarjota tieto sekä sen analysointi ja visualisointi kaikkien siitä kiinnostuneiden sekä kuntapäättäjien että kuntalaisten käyttöön.

”Kysymys on tiedon paremmasta hyödyntämisestä ja sen analysoimisesta uusin keinoin sekä sen jakamisesta organisaatiossa. Ratkaisun avulla mahdollistetaan erilaiset kokeilut”, tähdentää Raulos.

Ratkaisussa olevia karttapohjia voidaan hyödyntää esimerkiksi palveluverkkosuunnittelussa, tiedolla johtamisessa, Smart City -hankkeissa sekä operatiivisen toiminnan tehostamisessa sekä strategisessa päätöksenteossa.

Sijaintitieto tuo tehoa Smart City -hankkeisiin

Oma laaja kokonaisuutensa ovat Smart City -hankkeet. Liikenne kaikissa muodoissaan on tärkeä osa niitä. Moni kaupunki esimerkiksi pyrkii rajoittamaan ydinkeskustansa ajoneuvoliikennettä.

Isommat kaupungit tuottavat jo paljon avointa dataa liikenteestä. Tämä ja muu kaupungin tuottama tietoa pitää saada näkyviin ja sitä tarvitsevien käyttöön.

”Tärkeää on tilannekuvan tuottaminen siitä, missä ovat ihmiset, missä ovat palvelut ja mitkä eri liikkumisen tavat missäkin ovat käytössä. Tilannekuva auttaa ymmärtämään toimintaympäristöä ja sitä kautta kohdistamaan toimenpiteitä oikein ja oikeisiin paikkoihin”, Raulos toteaa.

Helppokäyttöinen karttasovellus tai hallintanäkymä antaa käyttäjälle mahdollisuuden tutkia tarkemmin ilmiötä ja alueellisia vaihteluja (esimerkiksi zoomailemalla karttaa, valitsemalla mitä tietoja kartalla näytetään ja kyselemällä tarkempia tietoja kohteista). Tämä kaikki lisää tiedon käyttöarvoa ja parantaa kokonaisuuden ymmärrystä.

Paikkatietoalusta kaikkien asiakkaiden käyttöön

Tiera kilpailuttaa syksyn 2019 aikana paikkatietoalustan kaikkien omistajiensa käyttöön. Palvelu on käyttöönotettavissa vuoden 2020 alusta.

Lisätietoa ratkaisusta antaa kehityspäällikkö Vesa Raulos, vesa.raulos@tiera.fi, 040 544 6137 .

Ratkaisun myynnistä vastaavat alueelliset asiakasvastaavat, tapaamisen sopimista varten löydät yhteystiedot verkkosivuiltamme.