Staden Björneborg har utvecklat sina tjänster kreativt med hjälp av en geodatalösning

Björneborgs stad har varit en föregångare när det gäller användning av geodata vid utveckling och förbättring av tjänster. Geodataplattformen har använts i staden på ett mångsidigt och effektivt sätt.

Björneborgs stad har skapat lättillgängliga och mer omfattande informationstjänster för kommuninvånarna genom att utnyttja geodatalösningar. Genom att kombinera geodata med data som samlats in om invånare, lokaler och trafik har staden också förbättrat sin verksamhet avsevärt.

Staden har redan under flera år använt geodata för att stödja utvecklingen av tjänster och beslutsfattande. När vi började använda en geodatalösning för hela kommunen i stället för enskilda applikationer fick allt fler kommunanställda tillgång till lättanvända verktyg, säger Timo Widbom, informationsspecialist vid utvecklings- och välfärdsenheten på Björneborgs stads koncernförvaltning.

I Björneborg har nu geodatalösningen använts av 230 kommunalt anställda i olika arbetsuppgifter. Den kan användas för att enkelt implementera, utveckla och komplettera kartbaserade tjänster som är nyttiga i invånarnas vardag. Det finns också en servicekarta, olika samfundstjänster och exempelvis storykartor, som kombinerar bilder och text med kartor.

Vi har publicerat bland annat natur- och friluftsleder, sightseeingpresentationer, kartor över hund- och lekparker, som är lätta att underhålla för organisationens medarbetare. Objekten finns på kartan och du kan klicka på dem för att få mer information med texter, bilder och länkar. Medarbetare kan komplettera objekten genom att till exempel lägga till foton av vindskydd och eldstäder som de tagit med en smarttelefon till en naturstigkarta. Telefonens GPS kopplar bilderna till kartan med appen, säger Widbom.

Enligt Widbom sparar det mycket tid när man inte behöver rita om varje specialkarta eller göra om saker när situationen förändras. Kartorna har varit väldigt populära. Det är lätt att följa upp deras användningsgrad. Till exempel har friluftskartorna och lekplatskartorna visats tiotusentals gånger under de senaste åren. I synnerhet coronavåren ökade populariteten hos friluftskartorna.

Dessutom har kommunens invånare försetts med en mångsidig servicekarta som visar alla sektorers tjänster i staden, över 300 olika tjänster från idrottsanläggningar till hälsovårdsstationer.

Varje serviceställe på kartan innehåller också ytterligare information och eventuellt en kontaktperson, som kan kontaktas vid behov, samt länkar till tjänsterna webbsidor. De responsiva servicekartorna är alltid tillgängliga för kommuninvånarna på deras mobiltelefoner eller surfplattor.

 

Kombination av geodata i olika databaser ger stöd vid beslutsfattande

Björneborg använder också skrivbordsapplikationer av geodatalösningen för att enkelt kombinera, analysera och visualisera geodata och andra relevanta data från olika informationssystem för att stödja beslutsfattande.

– Vi förberedde till exempel vår reform av röstningsområdena med hjälp av geodatalösningen. Tidigare hade vi 32 röstningsområden och behövde minska deras antal, men ändå upprätthålla god tillgänglighet. Vi använde databaser för att kombinera uppgifter om röstberättigade Björneborgsbor med uppgifter om potentiella vallokaler. Datorn optimerade kortast möjliga avstånd för alla röstberättigade och vi kunde minska röstningsområdena till 23, säger Timo Widbom.

Slutresultatet och dess genomförande sparade tid och pengar. Enligt Widbom skulle detta tidigare ha gjorts manuellt genom att rita upp områden på kartor och räkna ut antalet invånare i området, vilket skulle ha tagit mycket arbetstid.

I Björneborg har geodatatillämpningen också använts för att förbättra kollektivtrafiktjänsterna. Man kan nu använda appen för att betala en bussbiljett och följa bussarnas rörelser i realtid. Tidigare kunde bussar inte följas alls, och rutterna och avgifterna fanns i olika appar.

 

Servicekartorna är lätta att använda

Servicekartorna är lätta att använda för alla som har använt karttjänster online. Användaren kan enkelt välja och utesluta önskade funktioner. När man zoomar in kartan visas även informationen mer detaljerat. I Björneborg visas inte alla stadens hundratals tjänster på kartan samtidigt, men användaren kan välja att via menyn visa exempelvis alla avfallshämtningsplatser eller mattvättplatser och sedan gå vidare till mer detaljerad information om hen så önskar.

– Efter att ha klickat på mattvättplatsen på kartan kan användaren öppna en länk med all nödvändig information. Detta är mycket mångsidigare än den statiska PDF-kartan, som fortfarande används av många kommuner, beskriver Widbom.

 

Geodatalösningen kan också användas för att samla in information från invånarna

Enligt Timo Widbom fungerar geodatalösningen också som en informationskanal från kommunens invånare till kommunens beslutsfattare.

– Vi har gjort enkäter till kommuninvånarna via geodatalösningen och därmed engagerat dem i utvecklingen av staden. Vi har bland annat bett invånarna att markera platser där de känner sig otrygga på kartan. Till exempel platser där de känner att de körs för fort, eller där det förekommer mycket störande beteende som skapar otrygghet.

Björneborg har också använt enkäter och kartapplikationer för att undersöka hur invånarna rör sig i naturen och vilken typ av resa de gör eller hur mycket tid de spenderar på att ta sig ut i naturen.

 

Fördomsfri tillämpning av data gav pris till Björneborg

Timo Widbom säger att Björneborgs stad har varit mycket fördomsfri när det gäller användning av geodata och har velat leda utvecklingen av geodatasystem. Björneborg har tillämpat den nya tekniken för att producera mycket kundorienterade tjänster. Detta har också uppmärksammats även på annat håll. Björneborgs stad var den första finska kommunorganisationen som tilldelades Esris internationella pris Special Achievement in GIS (SAG) (2017) för innovativ användning och visualisering av geodata och teknik. Björneborg valdes ut som pristagare bland 300 000 organisationer.

Widbom ser oändliga möjligheter för användning av en geodatalösningar i framtiden. I stadsplaneringen kommer exempelvis kartbaserade 3D-modeller att vara en ovärderlig hjälp vid planeringen av nya bostadsområden.

Enligt honom kan man i system för situationsbilder kombinera till exempel information om byggnader och finansiell information för att kartlägga till exempel reparationsskulder och behov. När information överförs från ett system till ett annat i realtid kan fastighets- och ekonomistyrningen planera med större säkerhet och smidighet.

Tjänsten hjälper också till att övervaka energiförbrukningen. Den har redan använts för att övervaka energiförbrukningen i de fastigheter som ägs av staden och för att planera underhåll. Drönare har också använts i kartläggningen av fastigheter.

Sammantaget har staden Björneborg aktivt utvecklat mer än 40 applikationer som baserar sig på Esri-teknologi. Deras syfte har till exempel varit att öka den sociala välfärden och locka turister. Staden letar ständigt efter nya sätt att använda geodatalösningen, eftersom möjligheterna är oändliga.

 

Vill du veta mer?

Boka en tid för en introduktion, våra regionala kundansvariga väntar på ditt samtal!