Tiera

Integraatiopalvelut

Tuotteistetut integraatiot parantavat kuntien tehokkuutta ja tekevät työstä helpompaa

Kun puhutaan kuntien asiointipalveluiden kehittämisestä, vuorovaikutus ihmisen kanssa on keskeisellä sijalla. Kuitenkin jos prosessien kehittämisestä ja automatisoinnista halutaan paras mahdollinen lisäarvo, on syytä kehittää myös järjestelmien välistä vuorovaikutusta. Oikeastaan lähes kaikki asiointiprosessit tarvitsevat sekä ihmisten että järjestelmien välistä kommunikaatiota.

Kunnissa erilaisten tietojärjestelmien määrä mitataan sadoissa tai tuhansissa. On yleinen trendi, että järjestelmien määrä lisääntyy. Vanhoista on vaikea luopua ja uusia otetaan lisää. Jotta integraatioiden määrä eri järjestelmien välillä voidaan pitää hallinnassa, integraatiot on syytä suunnitella hyvin ja toisaalta keskittää oikeisiin paikkoihin.

Kehitämme tuotteistettuja integraatioita, jotka mahdollistavat tiedon liikkumisen sujuvasti kunnan järjestelmästä toiseen. Integraatioiden ansiosta esimerkiksi tietokantoja ei enää tarvitse päivittää käsityönä.

Digiuksen integraatiopalveluiden yksi suurimmista hyödyistä on se, että sen avulla integraatiot voidaan keskittää kunnassa yhteen paikkaan tai ainakin integraatiopisteiden määrää voidaan vähentää merkittävästi. Keskitetyssä paikassa integraatioiden valvonta on helpompaa ja vaadittava teknologiapino pysyy pienempänä.

Integraatioiden keskittämisen lisäksi järjestelmän eri osat ja vieläpä jokaisen järjestelmän alijärjestelmä kannattaa suunnitella niin, että ne pystyvä tarjoamaan mielekkäitä rajapintoja eri käyttötarkoituksiin. Hyvät rajapinnat suunnitellaan liiketoimintaprosessikeskeisesti, eli toisin sanoen niiden keskeisin, tai jopa ainoa, tarkoitus on palvella niiden varaan rakennettuja oikean elämän prosesseja.

Kuntien järjestelmäarkkitehtuurit poikkeavat usein paljon toisistaan. Toimittaja-, sovellus- ja teknologiavalinnat vaihtelevat ja jokaiseen järjestelmään kuuluu myös sen historia. Ympäristöjen erilaisuus edellyttää myös integraatioalustalta kyvykkyyttä integroitua eri teknologioihin ja erilaisiin järjestelmäarkkitehtuureihin ja -sovelluksiin.

Tieran integraatiot tuovat kunnille keskitettyjä etuja.

Integraatiot muun muassa:

 • Mahdollistavat datan välityksen eri sovellusten ja järjestelmien välillä
 • Perustuvat avoimen lähdekoodin alustaan
 • Hyödyntävät standardoituja ohjelmointirajapintoja
 • Tuovat tiedon päätöksenteon ja toiminnan sekä palveluiden kehittämisen tueksi
 • Tarjoavat valmiit yhteydet Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-palveluihin sekä VTJ-integraatio – käyttöönotot helposti ja kustannustehokkaasti
 • Mahdollistavat toimintaprosessien sekä palveluiden digitalisoinnin
 • Identiteetinhallinta saatavilla palveluna kuntalaisten digitalisaalista asiointia varten
 • Identiteetinhallinta saatavilla palveluna kuntalaisten digitalisaalista asiointia varten
 • Ennustettavat ja edulliset käyttöönotto- ja palvelumaksut
 • Kuntaorganisaation ei tarvitse rekrytoida omaa integraatioasiantuntijaa
 • Tieran monipuoliset asiantuntijapalvelut valmiiksi kilpailutettuna

Jouni Kilpi

Liiketoimintajohtaja, Omat ratkaisut